Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Het zat eraan te komen: studenten voelen zich voor het blok gezet door de aanstaande benoeming van de Leuvense wetenschapper-bestuurder Karen Maex tot decaan van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), de gezamenlijke bèta-faculteit van UvA en VU. De centrale studenten- en ondernemingsraden van UvA en VU moeten namelijk nog met de AFS instemmen en dat is pas voorzien voor begin december.

‘In de nu gevormde personele unie zal de bèta-faculteit van de UvA maar een derde van de aandacht krijgen. Als de AFS niet doorgaat, komt er door een dergelijke aanstelling een onwerkbare situatie voor de faculteit,’ zegt Emma Boumans, voorzitter van de facultaire studentenraad van de FNWI in een reactie. In de AFS gaan drie bèta-faculteiten samenwerken, twee van de VU en één (de FNWI) van de UvA.

Visieloos
De facultaire studentenraad heeft de Asva Studentenunie, die overigens geen enkele formele medezeggenschap heeft in de stichting van de AFS, noch in de benoeming van de decaan, aan zijn zijde gekregen. Asva-voorzitter Esther Crabbendam: ‘De centrale ondernemings- en studentenraden geven pas in december hun oordeel over de plannen, maar het is nog maar de vraag of ze het visieloze voorstel dat er nu ligt zullen accepteren. Door de beslissing van vandaag komt de fusie er echter hoe dan ook: ofwel in één faculteit, ofwel in één persoon.’

Niet slagvaardig
De centrale studentenraad van de UvA, die samen met de centrale ondernemingsraad in een gezamenlijke vergadering (GV) instemming moet geven aan de oprichting van de AFS, laat bij monde van een zeer verontwaardigde en boze voorzitter Sam Quax, die ook voorzitter van de GV is, weten dat een personele unie – waarbij Maex decaan  van de drie bètafaculteiten – ‘onmogelijk een succes kan worden’. Quax: ‘De decaan is dan niet slagvaardig. Elk voorstel tot harmonisering – van onderwijs, onderzoek enzovoorts – zal worden geconfronteerd met twee centrale studentenraden, twee centrale ondernemingsraden, drie facultaire studentenraden, drie facultaire ondernemingsraden en twee colleges van bestuur. Dat is onwerkbaar.’ Quax wil dat ook een personele unie, net als de AFS,  aan de GV ter instemming wordt voorgelegd.