Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Nieuwe bètafaculteit krijgt Belgische decaan

Dirk Wolthekker,
23 oktober 2013 - 15:28
Aan het hoofd van de nieuw op te richten Amsterdam Faculty of Science komt een Belgische topwetenschapper-bestuurder te staan. Het gaat om Karen Maex, afkomstig van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) waar ze hoogleraar is aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen.

Goed ingevoerde bronnen bevestigen dit bericht vandaag aan Folia. Mevrouw Maex is vandaag in Amsterdam waar ze wordt voorgesteld aan de leden van de verschillende medezeggenschapsorganen van UvA en VU en aan de verschillende afdelingsvoorzitters.

Karen Irma Jozef Maex (1959) is een echte Leuvense: ze werd er geboren en studeerde er voor ingenieur. Ze behaalde het kandidaatsdiploma ingenieur evenals een kandidaatsdiploma in de natuurkunde. Ze studeerde echter af in de micro-elektronica en deed een stage aan de University of Maryland alvorens terug te keren naar Leuven, waar ze in 1987 promoveerde.

Ze deed enige tijd onderzoek in Amerika voor ze in 1998 hoofddocent werd aan de KUL. Drie jaar later werd ze hoogleraar. Ze doceerde onder meer de mastercursus Materials Physics for Nanoelectronics en was medeverantwoordelijk voor de bachelorcursus halfgeleiderfysica. Ook was ze oprichter en coördinator van het Erasmus Mundus-programma voor nanowetenschap en nanotechnologie.

Afgelopen voorjaar deed Maex mee aan de rectorverkiezingen van de KUL – in België wordt die gekozen door en uit de universitaire gemeenschap – waarbij zij nipt verloor van kerkjurist Rik Torfs. Maex is vicerector van de groep wetenschap en technologie van de KUL en heeft een groot aantal wetenschappelijke artikelen op haar naam staan. Volgens kenners aan de UvA is Maex ‘een absolute topper’ op het gebied van de kennisvalorisatie en speelt zij een belangrijke rol in IMEC, dat het paradepaardje zou zijn van de kennisvalorisatie in de Benelux. ‘Ook in Delft heeft men het grootste respect voor haar.’

Karen Maex is getrouwd en heeft drie kinderen. Het is de bedoeling dat de nieuwe decaan begin volgend jaar aan de slag gaat.

De centrale studenten- en ondernemingsraden van UvA en VU moeten overigens nog instemmen met de stichting van de AFS.  Dat is voorzien voor begin december. Om ervoor te zorgen dat Maex hoe dan ook aan de slag kan wordt ze ook decaan van elk van de drie afzonderlijke faculteiten in een zogenoemde personele unie.

Zie hier voor een interview met Karen Maex in het Leuvense blad Veto.