Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
De ondernemingsraad en de studentenraad van de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) hebben morgen een kennismakingsgesprek met de beoogde decaan van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), waarin de bètafaculteiten van UvA en VU moeten samengaan.

Daaraan voorafgaand hebben de raden vanmiddag een gesprek met collegevoorzitter Louise Gunning, want de raden zijn bevreesd dat de benoeming van een decaan een eventuele instemming met de nieuwe faculteit doorkruist. ‘Wij willen uitgesproken hebben dat het benoemen van een decaan niet de eerste stap is in de constructie van een fusiefaculteit,' stelt Piet Rodenburg, vicevoorzitter van de facultaire ondernemingsraad van de FNWI. 'Dat moet namelijk eerst nog worden overwogen.’

De raden stuurden onlangs een brief naar het CvB met die strekking. Die brief is vandaag onderwerp van gesprek met Gunning. In een latere fase zullen ook de medezeggenschapsorganen van de VU aan een kandidaat-decaan worden voorgesteld. Mocht dat allemaal goed aflopen dan zullen daarna ook de diverse afdelingsvoorzitters van de drie faculteiten (UvA één, VU twee) aan de beoogde decaan worden voorgesteld.

Waslijst
De medezeggenschapsraden van UvA en VU - dat willen zeggen: de centrale ondernemings- en studentenraden – zullen zoals het nu lijkt begin december een stemming houden over de oprichting van de AFS. Die stemming kan nog alle kanten opgaan, want de gemeenschappelijke vergadering (GV) van beide raden heeft vorige maand bij het CvB een waslijst aan vragen ingediend die eerst beantwoord moeten worden voordat de GV wil overwegen groen licht te geven aan de oprichting van de AFS.

Die eventuele instemming was aanvankelijk al gepland voor begin oktober, maar de GV wilde graag uitstel, zodat het CvB de kans had de meer dan negentig vragen en subvragen te beantwoorden. Dat is nog niet gebeurd, terwijl UvA en VU eigenlijk willen dat de AFS, althans op papier, begin volgend jaar reeds van start gaat.

‘Het is een heel ingewikkeld proces,’ zegt Rodenburg, ‘want het is heel moeilijk om de stappen in de juiste volgorde te zetten. Als de GV niet om uitstel had gevraagd, was het logisch geweest dat er nu een decaan wordt benoemd, maar door het uitstel dreigen zaken elkaar te doorkruisen.’ Aan de andere kant zegt Rodenburg – veteraan in de universitaire medezeggenschap: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een voorgestelde kandidaat door de medezeggenschap werd weggestemd.’

Betrokkenen zeggen ‘geen idee’ te hebben aan wie ze morgen zullen worden voorgesteld.