Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Na de dependances in Hoorn en Den Haag overweegt de tandheelkundefaculteit Acta nu ook de dependance in Almere te sluiten. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar de financiële situatie van Acta is dusdanig dat decaan Albert Feilzer opheffing niet uitsluit.

‘De reden dat Almere ter discussie staat, is een financiële,’ zegt Feilzer. ‘Eind vorig jaar werd Acta geconfronteerd met grote financiële kortingen van het Rijk die wij niet zo maar kunnen oplossen.’ Binnen het bestuur van Acta, waar Feilzer deel van uit maakt, is nu afgesproken dat er een plan komt om een duurzame toekomst te bestendigen. In dit plan is onder meer de mogelijkheid opgenomen om de satellietkliniek in Almere te sluiten.

‘Een besluit daaromtrent is nog niet genomen,’ zegt Feilzer. ‘Dat hangt van veel factoren af. Een belangrijke factor is de discussie die wij met de gemeente Almere voeren over de huisvestingslasten en de kosten voor de noodzakelijke renovatie van het pand daar.’ Ook de uitkomst van gesprekken die Acta voert met Hogeschool Inholland – de samenwerkingspartner in Almere – over de toekomst van de samenwerking spelen een rol bij de beslissing al dan niet in Almere te blijven.

‘Een ander belangrijk punt is dat we zeker willen weten dat we het onderwijsconcept dat we in Almere hebben in Amsterdam kunnen voortzetten,’ zegt Feilzer. ‘Als we besluiten de locatie in Almere te sluiten, dan komt er geen nieuwe locatie en worden de activiteiten overgeheveld naar Acta-Amsterdam. Een eventuele opheffing heeft tot gevolg dat Acta de plicht heeft om haar patiënten in Almere goed over te dragen, bij voorkeur aan tandartsen in Almere. Dat zal grote gevolgen hebben voor de hoofdlocatie in Amsterdam waar meer studenten hun klinisch practicum zullen moeten kunnen volgen.’

Zie hier voor de editie van faculteitsblad Factaal met meer informatie over Acta 'in zwaar weer'.