Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

'Wat kost een exitstrategie voor de AFS?'

Dirk Wolthekker,
24 september 2013 - 17:13
De gezamenlijke medezeggenschapsraden van de VU, de universitaire ondernemingsraad en de universitaire studentenraad, hebben een brief gestuurd aan het college van bestuur van de VU. Evenals de medezeggenschap aan de UvA heeft ook de medezeggenschap van de VU nog talrijke vragen voordat men eventueel gaat instemmen met de samenvoeging van de twee bètafaculteiten met de bètafaculteit van de UvA.&nsbsp;

Beide medezeggenschapsraden van de VU hebben een scala aan vragen en eisen geformuleerd waar het college van bestuur aan moet voldoen voordat men tot instemming met de stichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) wil overgaan. Er zijn nog vragen op vrijwel elk terrein: onderwijs, onderzoek, financiën en medezeggenschap.

Zo heeft de VU plannen om de twee opleidingen Future Planet Studies en aarde & economie samen te voegen, maar daar zien medewerkers en studieverenigingen begrijpelijkerwijs niets in. ‘Daar moet een ander plan voor komen,’ schrijven OR-voorzitter Ottho Heldring en studentenraadvoorzitter Poey Lam. Zij stellen ook voor om de opleidingen medische natuurwetenschappen en farmaceutische wetenschappen als twee aparte opleidingen te laten voortbestaan, want het zouden ‘sterke unique selling points’ zijn. Heldring en Poey c.s. vragen zich in de brief ook af of de getalsmatige criteria voor opleidingen binnen de AFS niet al te rigoureus zijn: minimaal honderd studenten per bachelor en twintig per master.

Risico-inventarisatie
Anders dan de medezeggenschap aan de UvA eist de medezeggenschap van de VU een algemene risico-inventarisatie van het hele AFS-plan. In zo’n inventarisatie moet worden aangegeven wat ‘de echte’ transitiekosten zijn, inclusief de transitiekosten voor personeel. Eerder gaf OR-voorzitter Heldring in Folia al aan dat hij er niets van gelooft dat er geen ontslagen vallen bij de samenvoeging van de drie faculteiten.

Pikant detail is ook dat de VU-raden willen weten wat het gaat kosten om een streep te zetten door het hele AFS-plan. In de brief wordt gesproken van 'een exitstrategie’. Zoals het plan er nu ligt zal de AFS de rechtsvorm van een ‘vennootschap onder firma’ moeten krijgen. ‘Maar wat gebeurt er als de beoogde vennootschap niet aan de wederzijdse verwachtingen voldoet?’ vragen de raden zich af. De medezeggenschap van de VU wil op die vraag een antwoord ‘zodat je, wanneer er een hobbel komt ook de mogelijkheid hebt om een deel van de AFS te kunnen isoleren en eventueel af te stoten naar een van beide moederuniversiteiten'.

Het college van bestuur van de VU heeft de brief nog niet beantwoord.

Lees hier de hele brief die de medezeggenschap van de VU naar het VU-bestuur heeft gestuurd.