Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

UvA-rector over AFS: 'Groot is niet beter, maar soms wel'

Peter Boek,
22 september 2013 - 19:59
Tijdens de gezamenlijke overlegvergadering (GOV) tussen de medezeggenschap en het college van bestuur (CvB) afgelopen vrijdag werd de voorgenomen samenwerking tussen de UvA en VU besproken. Uitkomst van het overleg in het Bungehuis was vooral dat er nog veel onduidelijk is, waardoor er wel wordt gesproken van 'instemmen met een ritsmodel.' Hiermee wordt bedoeld dat 'er niet met een concreet plan wordt ingestemd, maar met het idee, het concept van de Amsterdam Faculty of Science', aldus voorzitter van de Centrale Studentenraad Sam Quax. 'Als medezeggenschap krijgen we dan later instemmings- of adviesrecht op de invulling van onderdelen van AFS.'

De CSR en COR moeten per 14 oktober instemmen, terwijl het CvB nog ruim honderd vragen moet beantwoorden over de op handen zijnde samenvoeging van de Amsterdamse bètafaculteiten. Voor die tijd ontbreekt echter nog een ander aantal duidelijkheden, zoals de financiële kant van de fusie, waarover pas in mei een rapport verschijnt. Ook concrete plannen en uitwerkingen voor het onderwijs, zoals welke opleidingen joint degrees krijgen en de overgangsfase, ontbreken nog. Een COR-lid vroeg zich af: 'Hoe kunnen wij instemmen met de plannen als wij de risico's niet kennen?'

Oxford
'We willen Amsterdam een wereldspeler laten zijn,' stelde CvB voorzitter Louise Gunning. 'De cijfers die de AFS met zich meebrengt lijken misschien indrukwekkend, maar we zouden straks even groot zijn als onze grote concurrent Oxford.' Een lid van de Centrale Ondernemingsraad vond dat het CvB wel heel erg uit ging van de voordelen van schaalvergroting, waarop UvA-rector Dymph van den Boom antwoordde dat 'groot niet altijd beter is, maar in sommige gevallen wel.' Dit tot hilariteit van de aanwezigen, die evenwel een punt van kritiek hadden: 'Hoe gaan straks twee colleges van bestuur één faculteit besturen?'

Voorlopig blijft het antwoord van de medezeggenschap dan ook spannend. Ook over haar eigen toekomst is nog niets duidelijk, mocht ze instemmen. De COR en CSR is gevraagd of ze binnen drie weken een plan over de structuur van medezeggenschap binnen de AFS willen opzetten, wat de leden een erg korte termijn leek. Het CvB leek daar nog niet bijzonder hard over nagedacht te hebben.