Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Groen licht voor integratie bètafaculteiten UvA en VU

Dirk Wolthekker,
2 juli 2013 - 18:02
De colleges van bestuur van UvA en VU hebben vandaag besloten om hun drie bètafaculteiten te integreren. Volgens beide universiteiten wordt hiermee een stap gezet in de vorming ‘van één van de leidende science-faculteiten in Europa’.

Het besluit van beide colleges van bestuur is een ‘voorgenomen besluit’: de medezeggenschapsorganen van UvA en VU moeten er nog mee instemmen. Volgens UvA en VU wordt het door de integratie van de drie bètafaculteiten mogelijk ‘een breed opleidingenaanbod in stand te houden, nationaal en internationaal talent aan te trekken, te investeren in state-of-the-art apparatuur en laboratoria, een sterkere positie te verwerven in de concurrentie om onderzoeksmiddelen en bij te dragen aan de versterking van het innovatief vermogen in Amsterdam.’

Hobbel
De komende maanden zal begonnen worden met de daadwerkelijke inrichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS), waarbij ook medewerkers en studenten zullen worden geconsulteerd. Daar is nog een flinke hobbel te nemen, want het afgelopen halfjaar hebben studenten en medewerkers van vooral de UvA zich in en buiten de media flink geroerd. Ook bleek uit een enquête dat lang niet alle medewerkers en studenten voetstoots akkoord gaan met een dergelijke omvangrijke integratie van drie faculteiten aan twee universiteiten met een totaal verschillende bedrijfscultuur. Veel UvA-studenten riepen het CvB van de UvA op te stoppen met de plannenmakerij hangende de organisatieproblemen aan de VU waar de afgelopen maanden ook nog eens een bestuurscrisis uitbrak. De (deels anonieme) No Go-actiegroep  Animo, die tegen de integratie en samenwerking is, heeft inmiddels een (deels anonieme) petitie aangeboden aan het CvB van de UvA. De petitie werd volgens Animo door 506 mensen getekend. De decanen van de drie betrokken faculteiten hebben een mail gestuurd naar alle medewerkers en studenten waarin tekst en uitleg wordt gegeven over de plannen.  Op 4 juli is er op de FNWI in Science Park een voorlichtingsbijneenkomst.

Er zijn verschillende randvoorwaarden op het gebied van regelgeving, bekostiging en financiering opgenomen in het voorgenomen besluit, zoals instemming met de AFS door het ministerie van OCW en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en het uitblijven van (doelmatigheids)kortingen op de rijksbijdrage. Ook zijn kaders opgenomen voor de bedrijfsvoering (arbeidsvoorwaarden van de medewerkers, inschrijving van studenten, koppeling tussen de studenteninformatiesystemen, gemeenschappelijk pasjessysteem en huisvesting).

Voor studenten die op dit moment studeren zal er weinig veranderen; zij kunnen het programma dat ze nu volgen afmaken. Promovendi kunnen hun lopende promotieonderzoek afronden. Indien de medezeggenschap instemt en aan alle voorwaarden is voldaan kan naar verwachting in december een definitief besluit worden genomen. De AFS kan dan vanaf september 2014 de eerste masterstudenten laten instromen, en vanaf september 2015 de bachelors. Het volledige proces van integratie van onderwijs en onderzoek, inclusief huisvesting, zal vijf tot tien jaar in beslag nemen.

Zie hier voor het AFS-plan op Hoofdlijnen.