Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De anonieme groep, bestaande uit studenten en medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) is in samenwerking met de Asva en een aantal medezeggenschapsraden een petitie gestart tegen de beoogde bètafusie tussen de twee universiteiten. Animo vindt dat er onvoldoende informatie over de plannen beschikbaar is om op 2 juli tot een ‘go’ te kunnen besluiten.

Mei 2012 ondertekenden de twee universiteiten een 'intentieverklaring' voor de start van een 'onderzoek' naar de mogelijkheden om tot een geïntegreerde bètafaculteit te komen. Maar het definitieve besluit voor oprichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) is drie keer uitgesteld. Eerst omdat de plannen nog onvoldoende waren uitgewerkt, daarna als gevolg van de bestuurlijke crisis aan de VU. Het werd even volledig stil rondom de AFS na het vertrek van de rector magnificus van de VU. Maar voor 2 juli staat er een ‘voorgenomen organisatiebesluit’ op de agenda.

Ontbrekende visie
Animo vindt dat op basis van de tot nu toe verkregen informatie over de fusie, nog niet besloten mag worden om door te gaan met de AFS. 'Er is geen algemene visie en concrete invulling ontbreekt. Daardoor kunnen medezeggenschapsraden maar moeilijk over de fusie vergaderen, want niemand weet waarover precies vergaderd zou moeten worden. 2 juli is het go/no go moment, maar 4 juli worden de plannen pas bekendgemaakt. We kunnen geen toestemming geven om een huis te bouwen voor we de bouwtekening hebben gezien.’

De Asva en facultaire studentenraad FNWI dachten hier net zo over en met hun steun startte Animo dinsdag de petitie ‘No Go for AFS’. Animo: ‘Als veel mensen de petitie ondertekenen, is dat een teken dat het draagvlak niet zo breed is als door bestuurders wordt gesuggereerd. Dat zou het besluit om door te gaan met de plannen ongeloofwaardig maken’.

Bijeenkomst
Maandag 24 juni organiseert Animo voor een openbare bijeenkomst voor alle geïnteresseerden in Crea.