Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Bewoners BG-terrein willen meer groen

Dirk Wolthekker,
28 mei 2013 - 06:48
Bij de herinrichting van het Binnengasthuisterrein moet ‘een groene oase’ worden gerealiseerd, vinden bewoners van het terrein. Ze hebben de Wageningse Wetenschapswinkel ingeschakeld om te onderzoeken hoe dat het beste kan.

Laat het heel duidelijk zijn, zeggen Peter Veer en Tjeerd Kamper van de bewonersvereniging VOLBG: ze zijn ‘hartstikke blij’ dat de UvA vorig jaar de sloop van de Tweede Chirurgische Kliniek afblies en koos voor renovatie. ‘Maar de problemen zijn nog niet helemaal opgelost,’ zegt landschapsarchitect Veer, naast bewoner van het terrein promovendus bij de afdeling algemene cultuurwetenschappen van de UvA.

‘Waar het ons om gaat is dat het groen van de binnentuin, die waarschijnlijk wordt overkapt om te worden gebruikt voor studieplekken en/of bibliotheek, wordt gecompenseerd. Daarnaast vrezen we voor enorm veel fiets- en lawaaioverlast als de plannen voor de ingang van een fietsenkelder op het plein worden gerealiseerd. Wij zouden in ieder geval graag zien dat de ingang van de fietsenkelder wordt verplaatst naar de Nieuwe Doelenstraat zodat er op het huidige grote middenplein voldoende ruimte overblijft voor een groene oase, een internationaal tot de verbeelding sprekende ruimte met veel groen, gazons en perkjes.’

Gastvrij en duurzaam
Om met een goed en realistisch plan te komen heeft VOLBG de hulp ingeroepen van de Wageningse Wetenschapswinkel die gaat uitzoeken hoe het terrein landschappelijk het best kan worden ingericht en hoe daarover het best kan worden gecommuniceerd. Projectleider Jeroen Kruit van de Wetenschapswinkel: ‘Er is inmiddels vooronderzoek verricht. Nu gaan er een student landschapsarchitectuur en een student communicatiestudies mee aan de slag. Tot nu toe lijkt de aandacht van de verschillende partijen erg gericht te zijn geweest op de gebouwen. Wij gaan kijken naar de buitenruimte, die lijkt wat uit het vizier te zijn geraakt. De focus van VOLBG ligt op “leefbaar, groen, gastvrij en duurzaam” en daar zullen wij ons dus op richten. Het is de bedoeling tot een goede samenwerking en communicatie met alle partijen te komen. We willen niet een nieuwe splijtzwam, maar juist verbinden en helpen.’

Voor de renovatie en herinrichting van het BG-terrein komen vijf architecten of architectencombinaties in aanmerking. Het gaat om de bureaus/combinaties OIII architecten met bureau Bierman Henket, Meyer en Van Schooten architecten met bureau Van Stigt, Hans van Heeswijk architecten, IAA architecten met bureau Merkx + Girod en Grosfeld van der Velde architecten met Royal Haskoning DHV.

De architecten hebben inmiddels een presentatie gegeven aan de UvA. Daarbij waren onder meer ook aanwezig het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente en rijksbouwmeester Frits van Dongen. Naar verwachting zal de UvA in de loop van de maand juni naar buiten brengen wie mag beginnen met tekenen.

Start renovatie BG2
Inmiddels gaat de eerste fase van de renovatie en bouw op het BG-terrein begin juli van start. Dan beginnen de werkzaamheden aan het pand BG2, het voormalige Crea. Er wordt dan begonnen met het bouwklaar maken van de binnenkant van het gebouw. Daardoor ontstaat meer inzicht in de bouwtechnische kwaliteiten ervan. Op basis daarvan kunnen de plannen voor de definitieve restauratie van het monumentale gebouw gestalte krijgen. In BG2 zullen in de toekomst opleidingen worden ondergebracht die behoren tot de kunst-, religie- en cultuurwetenschappen.