Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Een anonieme oproep tot een publiek debat: het lijkt op het eerste gezicht een wat vreemde methode. Maar de initiatiefnemers het manifest ‘tegen een onbesproken fusie’ op de website iseranimo.nl, blijven zelf heel bewust achter de schermen. Folia Web sprak met twee van hen.

Een aantal weken geleden realiseerden de initiatiefnemers van Animo het zich ineens. De eerste intentieverklaring voor de samenwerking tussen de UvA en VU was inmiddels een jaar oud, maar echt nagedacht over de bètafusie hadden ze zelf nog helemaal niet. Terwijl iedereen in hun omgeving er al van uit leek te gaan dat het een voldongen feit was. Animo: ‘We schrokken daar eigenlijk vooral heel erg van. Hoe kon het dat we hier zelf nog amper mee bezig waren geweest? En dat je er op de faculteit praktisch niemand over hoorde praten? Terwijl het ons juist allemaal aangaat!’

Actie
Het was voor de studenten aanleiding om zelf in actie te komen. Met fraai vormgegeven posters en een website proberen ze nu een discussie onder studenten en medewerkers te stimuleren. Want de mensen die er echt mee te maken krijgen worden volgens hen tot nu toe totaal niet bij de besprekingen betrokken. Animo: ‘Het lijkt erop dat er allang tot een fusie besloten is en het beleid er daarna alleen maar op gericht is dat besef aan de man te brengen. De voorlichting is bijvoorbeeld minimaal, terwijl er juist van tevoren een breed animo voor de fusie zou moeten zijn, niet achteraf.'

Animo dat volgens hen vooralsnog nog ontbreekt. En zonder gesprek geen animo, luidt de leus van hun manifest. Een gesprek dat ze met hun posters in de wandelgangen willen aanwakkeren. ‘De laatste plannen zijn vertrouwelijk en mag niemand inzien. De plannen die wel bekend zijn, zitten vol onzekerheden. Op die manier kan niemand echt een standpunt innemen.’

Anoniem
Maar waarom moet hun actie per se anoniem? Animo: ‘Het gaat er niet zozeer om wat wij persoonlijk van de plannen vinden, het gaat erom dat er een open discussie op gang komt. Wie we zijn is daarvoor minder belangrijk. Misschien wordt een tegengeluid zo ongrijpbaarder, maar dat is de fusie nu ook.’

In NRC Handelsblad gaf FNWI decaan Kareljan Schouten vandaag aan het jammer te vinden dat de actievoerders anoniem willen blijven en open te staan voor een gesprek. Animo: ‘Zo’n gesprek kan ook nog wel komen, maar liever zien we dat ze nu het gesprek met 9000 studenten en 3000 medewerkers aangaan. En dat mensen in de wandelgangen in discussie gaan, natuurlijk.’

Zelf hebben de Animo’s overigens wel een duidelijke mening. ‘De grootschaligheid die wordt nagestreefd lijkt ons juist funest voor goed onderwijs. Maar ernstiger nog is het ontbreken een heldere visie op waarom deze nieuwe faculteit er nu precies moet komen.’

De manifestgroep begon met een man of tien, van zowel studenten als medewerkers, en groeit nog steeds snel. Steun en bijval krijgen ze van verschillende kanten, waaronder studieverenigingen en de studentenraad. ‘De raad heeft laten weten achter onze boodschap te staan. Maar zij kunnen niet even kritisch als wij zijn, omdat ze er belang bij hebben de verhouding met de bestuurders goed te houden.’ Ook aan de VU zijn de eerste contacten inmiddels gelegd.

Managementcultuur
Het plan voor de komende tijd is om met steeds nieuwe en prikkelende posters te komen, die het gesprek in de gangen losmaken. Sympathisanten worden opgeroepen hun e-mailadres op de website achter te laten. Animo: ‘Uiteindelijk raakt het debat over de AFS aan het algemenere debat over de managementcultuur op universiteiten. De huidige crisis op de VU toont de urgentie daarvan wel aan. We zouden graag zien dat juist dat debat ook over de bètafusie wordt gevoerd.’