Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

COR en CSR kritisch over procedure fusieplan

Clara van de Wiel,
17 mei 2013 - 17:02
De UvA houdt vast aan het voornemen op 1 juli een definitieve beslissing over de plannen voor samenwerking tussen UvA en VU te nemen. Dat bleek vanochtend tijdens een gemeenschappelijk overleg tussen de Centrale Ondernemingsraad (COR), de Centrale Studentenraad (CSR) en het College van Bestuur. Tijdens die openbare vergadering werden de conceptstukken van het fusieplan besproken. Inhoudelijke punten konden vanwege de vertrouwelijkheid van de stukken echter amper besproken worden, waardoor de vergadering zich vooral over de procedure van de besluitvorming concentreerde.

Aanvankelijk was de bedoeling dat de Raden van Toezicht van de Amsterdamse universiteiten al op 19 april een beslissing zouden nemen over het plan voor samenwerking in de zogenaamde Amsterdam Academic Alliance (AAA). Naast de integratie van de bètafaculteiten in de Amsterdam Faculty of Science (AFS) zou die samenwerking ook gaan om de postdoctorale opleidingen business en recht, een gezamenlijk Europa Instituut en een gezamenlijk initiatief voor de digitale geesteswetenschappen.

Het besluit van de toezichthouders werd vanwege de problemen op de VU echter uitgesteld, waardoor het plan nog niet kon worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraden. Op 26 april ontvingen zij echter al wel reeds vertrouwelijke ‘conceptstukken’ ter inzage.

De opmerkelijke constructie van het openbaar bespreken van vertrouwelijke stukken, werd door zowel de studentenraad als de COR flink bekritiseerd. De studentenraad vond het vooral bezwaarlijk dat raadsleden niet openlijk met studenten in de verschillende faculteiten kunnen bespreken wat er in de plannen staat, waar ook zij direct mee te maken zullen krijgen. Ook de COR vond het kwalijk dat men niet alvast kan inventariseren wat de bezwaren in de faculteiten zelf zullen zijn, alvorens inhoudelijk op de stukken te reageren.

'Sportieve planning'
Ook op het door het CvB aangehouden tijdspad kwam kritiek. Nadat een eventuele go op 1 juli wordt gegeven, zal definitieve uitwerking van de plannen naar de medezeggenschapsraden gaan waarna deze geacht worden in september hierover te beslissen. Een wel heel ‘sportieve planning’, vond de COR. Zij benadrukte dat het geen haastklus moet worden, en de raden genoeg tijd moeten krijgen de stukken in volledigheid te beoordelen.

Na een besluit over de samenwerkingsplannen zal eind dit jaar een definitief besluit worden genomen over de gezamenlijke bètafaculteit. Een vreemde volgorde, vond de studentenraad, die het gevoel heeft eerst over ‘de huls’ te moeten beslissen alvorens inzicht te krijgen in wat het inhoudelijk betekent.

Vooral de paragraaf die een toekomstige instemming van collegeleden van de ene instelling bij de aanstelling van collegeleden van de andere instelling vastlegt, kon op bezwaren van de studenten rekenen. Een fusie tussen de instellingen komt hiermee wel heel dichtbij, merkten zij op. CvB-voorzitter Louise Gunning gaf op haar beurt aan het toch wel heel prettig te vinden mee te mogen denken over de opvolging van VU-voorzitter René Smit dit najaar, daar dit iemand wordt waarmee zij veel te maken krijgt.

Gunning zegde verder toe de schriftelijke op- en aanmerkingen van de raadsleden de komende tijd goed te zullen bestuderen en op 1 juli met een uitgewerkt plan te komen. Daarin zal ook een nadere uitwerking van de kosten zitten, die in de conceptstukken nog ontbrak.