Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Bussemaker: ‘Betafusie gebaat bij bestuurlijke rust’

Clara van de Wiel,
3 mei 2013 - 10:12
De voorgenomen bètafusie van de UvA en de VU is een zaak van beide instellingen, die vooralsnog geen aanleiding geeft tot ingrijpen. Dat schrijft minister Bussemaker als antwoord op de vragen die PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis onlangs stelde over de bestuurlijke crisis aan de VU.

Als reactie op Mohandis’ suggestie dat een fusie onwenselijk is zolang er sprake is van ‘bestuurlijke onrust’, schrijft de minister ervan uit te gaan dat alle betrokken doordrongen zijn van het feit dat een eventuele fusie ‘gebaat is bij bestuurlijke rust en duidelijkheid over de onderwijskwaliteit.’ In maart schreef de minister al dat samenvoeging van de twee bètafaculteiten volgens haar veel perspectief biedt en zij er in principe positief tegenover staat.

Begin april ontstond er aan de VU onrust, toen de meerderheid van het college van decanen aangaf geen vertrouwen meer te hebben in het College van Bestuur (CvB) onder leiding van voorzitter René Smit. Rector magnificus Lex Bouter legde in reactie daarop zijn functie neer.

In haar antwoord schrijft Bussemaker dat ze de onrust aan de VU betreurt. Ook geeft ze aan dat de Inspectie van het Onderwijs naar aanleiding van de berichtgeving in NRC Handelsblad over de crisis inmiddels de VU-bestuurders op het matje heeft geroepen.