Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Prik de koolstofbubbel door. Dat was vanmiddag de boodschap van de Students for Sustainability Amsterdam (SFSA). In de hal van het Maagdenhuis overhandigde de vereniging daartoe een brief aan vicevoorzitter van het College van Bestuur Paul Doop, waarin ze de instellingen opriep geen geld meer te investeren in fossiele-energiebedrijven.

Het initiatief van de studenten komt voort uit de beweging Fossil Free in Amerika, waar studenten hun universiteiten al jaren aansporen te stoppen met investeringen in de vervuilende energiesector. Niet alleen omdat die sector bijdraagt aan klimaatverandering, maar ook omdat de studenten vrezen dat die investeringen wanneer zogenaamde koolstofbubbel knapt uiteindelijk niets waard blijken te zijn.

Of ook de UvA en HvA investeringen in de energiesector hebben lopen is volgens SFSA-secretaris Laurie van der Burg nog onduidelijk. ‘Maar juist daarom willen we de UvA en HvA oproepen om zekerheid te geven dat hun geld, dat in feite ons geld is, niet verkeerd belegd wordt.’

In hun brief dringen de studenten er ook op aan dat de instellingen hun eigen pensioenfonds onder de loep nemen. Van der Burg: ‘De UvA en HvA hebben honderden medewerkers, die allemaal verplicht in het pensioenfonds van het ABP zitten. Via die weg wordt het geld toch vaak op de verkeerde manier belegd. Ook daar moeten de UvA en HvA laten zien dat ze zich inzetten om investeringen in deze vuile sector te voorkomen.’

Nadat hij de brief in ontvangst had genomen, gaf Doop aan dat hij de door de studenten aangekaarte kwestie serieus neemt. Ook beloofde hij het stopzetten van investeringen in de fossiele sector op de agenda te zullen zetten bij de gesprekken met de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Via die organisaties kan volgens Doop invloed worden uitgeoefend op het ABP.

De bezittingen van de UvA en HvA zelf zijn volgens Doop op geen manier betrokken bij de fossiele energiesector. ‘Wij hebben geen geldbeleggingen, dus wat dat betreft is de situatie hier heel anders dan in Amerika. Onze grootste belegging zijn onze panden en die proberen we op allerlei manieren zo duurzaam mogelijk te maken.’