Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Vier opleidingen van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) moeten hun kwaliteit verbeteren, waaronder de duale master journalistiek. Ook van drie bacheloropleidingen moet de kwaliteit omhoog. Dat oordeelt Quality Assurance Netherlands Universities (QANU), een bureau dat zich richt op het beoordelen van opleidingen en onderzoeksprogramma’s.

De evaluatiecommissies van QANU hebben toe nu toe 22 bachelor- en 17 masteropleidingen van de FGw beoordeeld. Daarbij hebben ze getoetst op de criteria ‘beoogde eindkwalificaties’, ‘onderwijsleeromgeving’ en ‘toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’. Alleen de opleiding wijsbegeerte en de onderzoeksmasters worden dit jaar niet beoordeeld, de rest wel.

Bovengemiddeld
Afgaande op de mondelinge verslagen van de commissies en de eerste schriftelijke rapportages zegt het faculteitsbestuur dat er sprake is van ‘veel plussen en enkele minnen’. De kwaliteit van de opleidingen in het algemeen wordt volgens de faculteit positief beoordeeld. Sommige opleidingen, zoals de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur, doen het op verschillende standaarden ‘bovengemiddeld’.

Daar staat tegenover dat de bachelors algemene cultuurwetenschappen en theaterwetenschap onvoldoende scoren op het onderdeel ‘toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties’. De bachelor culturele informatiewetenschap en de duale master journalistiek en media kregen een onvoldoende op het criterium ‘onderwijsleeromgeving’. Zij zullen volgens de faculteit hun ‘academisch profiel moeten versterken’.

De verwachting van de faculteit is dat de NVAO, die de accreditatie uiteindelijk moet verlenen, aan algemene cultuurwetenschappen en theaterwetenschap een hersteltermijn van een jaar zal verlenen, culturele informatiewetenschap en de master journalistiek zullen naar verwachting een hersteltermijn van twee jaar krijgen.

Voor de nieuwe hoogleraar mediastudies Mark Deuze, die op 1 juni aan de slag gaat en verantwoordelijk wordt voor de master journalistiek, is er dus werk aan de winkel. Bij de bekendmaking van zijn benoeming gaf hij aan zich vooral te willen bezighouden met het ‘in kaart brengen van het werkveld van journalisten die buiten de context van redacties of vast dienstverband hun vak uitoefenen.’

Mindset
In een toelichting in Folia Magazine zei hij dat de duale master ‘de beste opleiding journalistiek van Nederland’ is. ‘Aan de inhoud hoeven we niet veel te tornen,’ zei hij. ‘Wat me moeten veranderen is de mindset, dat studenten niet meer gericht zijn op een redactie, maar op het worden van zelfstandige crossmediale journalisten.’