Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Eredoctoren André Kuipers en Herman Tjeenk Willink en universiteitshoogleraar Robbert Dijkgraaf krijgen een belangrijke rol bij de troonswisseling op 30 april. Ze begeleiden de koning op weg van het Paleis op de Dam, waar de abdicatie plaatsvindt, naar de Nieuwe Kerk, waar de nieuwe vorst wordt ingehuldigd.

Astronaut André Kuipers, die op 8 januari van dit jaar werd benoemd tot eredoctor van de UvA, zal samen met oud-generaal buiten dienst Peter van Uhm, de belangrijke ceremoniële functie van ‘koning van wapenen’ bekleden. De oudste van de twee, Peter van Uhm, verkondigt na de eedaflegging dat de koning is ingehuldigd. Ook kondigt hij de nieuwe koning aan als deze de kerk binnen komt.

Heraut
In de hiërarchie staan onder de twee koningen van wapenen een aantal herauten, een soort koninklijke boodschappers. Onder hen universiteitshoogleraar Robbert Dijkgraaf. De mannen zijn door Willem-Alexander zelf gekozen omdat ze excelleren op hun vakgebied en zo een voorbeeldfunctie vervullen in de samenleving. Minister van Staat, Herman Tjeenk Willink, eredoctor sinds 8 januari 2007, krijgt ook een belangrijke functie: hij zal de Grondwet dragen in het hoofdcortège van het Paleis naar de Nieuwe Kerk.