Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Brief Ons aan inspectie: grote financiële risio's alliantie UvA-VU

Dirk Wolthekker,
28 maart 2013 - 16:37
Studentenpartij Ons kritisch alternatief (Ons) heeft gisteravond een brief op poten gestuurd naar de Onderwijsinspectie. In die brief schrijft Ons dat het plan tot stichting van de Amsterdam Faculty of Science (AFS) grote financiële en organisatorische risico’s met zich meebrengt. ‘De vraag is of er wel sprake is van verantwoord bestuur.’

De ledenvergadering van Ons besloot de Onderwijsinspectie een brief te sturen omdat het volgens Ons onduidelijk is waar het geld vandaan moet komen om de fusie te bewerkstelligen. ‘De voorgenomen fusie van de drie bètafaculteiten gaat “maximaal” 120 miljoen euro kosten zonder dat duidelijk is waar het geld vandaan moet komen. Als wordt doorgegaan met de fusieplannen, lopen UvA en VU naar onze inschatting grote financiële gevaren.’

Overschrijdingen
In de brief schrijven De Nijs c.s. onder meer dat grote projecten die worden uitgevoerd door (semi-)overheden ‘vaak financieel riskant zijn’. ‘Overschrijdingen zijn eerder regel dan uitzondering en het behalen van vaak zeer optimistisch gestelde doelen is slechts zelden realiteit. Ook de UvA en de VU hebben geen goed track record met het uitvoeren van grootschalige en complexe projecten: het ontwerpen en implementeren van een nieuw studenteninformatiesysteem [SIS, red.] heeft zeer ernstige vertraging opgelopen en kostte meer dan twee keer zo veel als oorspronkelijk begroot. Daarbij zijn de oorspronkelijke doelen geenszins behaald.’

Ons heeft de Onderwijsinspectie verzocht om een onderzoek naar de plannen van UvA en VU. De inspectie heeft nog niet gereageerd op de brief.

Zie hier voor de hele brief die Ons naar de Inspectie stuurde.