Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De Vrije Universiteit (VU) verkeert in een bestuurlijke crisis. De meerderheid van het college van decanen heeft geen vertrouwen meer in het College van Bestuur (CvB) onder leiding van voorzitter René Smit. Dit meldt NRC Handelsblad vandaag. De decanen, die leiding geven aan de twaalf faculteiten, zouden volgens de krant afgelopen dinsdag een brandbrief met die inhoud hebben gestuurd aan de Raad van Toezicht (RvT) van de VU.

Directe aanleiding voor de vertrouwensbreuk zou een onlangs verschenen rapport zijn, dat in handen is van NRC Handelsblad. In dat rapport wordt geoordeeld over het onderwijs op de VU. De belangrijkste kritiekpunten uit dat rapport zijn dat ‘de onderwijsvisie onvoldoende concreet is', ‘het beleid te lang gericht is geweest op groei’ en er ‘weinig aandacht bestaat’ voor informele contacten ‘vooral niet tussen de leiding en de werkvloer’.

In het rapport, dat op verzoek van Smit is opgesteld door externe onderzoekers, zou staan dat de VU op dit moment zou zakken voor de zogenoemde instellingstoets die door alle universiteiten wordt gedaan. Als een instelling slaagt voor de test, betekent dit dat men in staat is de kwaliteit van de eigen opleidingen te waarborgen. Een universiteit die de toets niet haalt, krijgt intensiever toezicht.

Reorganisatie
Op de VU is ook onrust ontstaan over een reorganisatie die vorig jaar door het college van bestuur is aangekondigd. Het college wil ondersteunende diensten als de administratie centraliseren. Daardoor zouden 350 banen verdwijnen. Een door de ondernemingsraad aangespannen rechtszaak tegen het College van Bestuur werd na toezegging van aanpassing van de plannen afgeblazen.

De voorzitter van de RvT van de VU, Cees Veerman, reageert in NRC Handelsblad op de brandbrief van de decanen. Hij zegt tegen de krant: ‘Het oordeel is niet unisono. Ik interpreteer hun mail aan de RvT dan ook niet als een motie van wantrouwen, maar als een belangrijk signaal. Daarover zijn wij in gesprek met het bestuur.’ Veerman benadrukt dat de RvT wel vertrouwen heeft in het CvB. ‘Ik heb de collegeleden en decanen opgeroepen met de verbetering van het onderwijs aan de slag te gaan. Elke dag die we verspillen is zonde.’

Volgens ingewijden aan de UvA heeft de bestuurscrisis aan de VU niets te maken met de samenwerkingsplannen van de UvA en VU. Aan de VU zou het ‘al rommelen voordat de plannen voor samenwerking met de UvA werden gemaakt’.

In een persverklaring van de ondernemingsraad (OR) van de VU schrijft de OR dat de vertrouwensbreuk tussen het CvB van de VU en ‘de werkvloer’ door de raad wordt herkend en dat de conclusies van het externe rapport juist zijn.  ‘De OR onderschrijft het oordeel van de proefauditcommissie dat het CVB [van de VU] geen heldere sturing geeft aan het onderwijsbeleid en onvoldoende contact heeft met de werkvloer. De OR vindt dat het college nu aan zet is en zelf conclusies moet trekken uit de opstelling van de decanen.’

NRC Weekend komt komende zaterdag met een reconstructie van de crisis bij de VU.
Lees meer over