Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Eén raad van bestuur voor VUmc en AMC

Dirk Wolthekker,
26 maart 2013 - 13:01
Het VU medische centrum (VUmc) en het AMC willen vergaand gaan samenwerken en daartoe één Raad van Bestuur (RvB) oprichten die over beide ziekenhuizen gaat. Uitgangspunt is bovendien dat beide ziekenhuizen ‘op termijn’ mogelijk op één locatie zullen worden gehuisvest. Beide ziekenhuizen gaan in de toekomst verder onder de naam 'UMC Amsterdam. Alliantie van AMC en VUmc'.

AMC en VUmc werken nu ook al samen, maar zullen die samenwerking onder een gezamenlijke RvB intensiveren. De huidige twee raden van bestuur zullen volgens een persverklaring van beide ziekenhuizen worden samengevoegd tot één RvB. Met de zeer intensieve samenwerking beogen beide ziekenhuizen een doelmatiger gebruik van mensen en middelen.

Dat zal onder meer tot uiting komen in spreiding van de specialisaties: zo neemt het AMC de verantwoordelijkheid voor de zorg rond moeder en kind en neemt het VUmc de verantwoordelijkheid voor neurologie en neurochirurgie. Er komt daarnaast één Amsterdams academisch oncologisch centrum met op elkaar afgestemde (snel)diagnostiek en behandeling. Elk van beide partners zal in de toekomst volledige spoedeisende hulp bieden met specifieke, op elkaar afgestemde profielen, zo laten beide ziekenhuizen weten.

Kwaliteitssprong
In een reactie zegt bestuursvoorzitter Marcel Levi van het AMC: ‘We stevenen af op een intensieve samenwerking met de bedoeling dat we uiteindelijk op één plek gaan werken. Die samenwerking leidt ertoe dat we op sommige onderdelen een enorme kwaliteitssprong maken.’ Bestuursvoorzitter Fred Plukker van VUmc zegt in een commentaar: ‘We hebben veel mensen die zowel in VUmc als in het AMC werken. In de dagelijkse gang van zaken is er nauwelijks verschil. Als we respect voor elkaar opbrengen, komen we een heel eind.’

Paul Doop, vicevoorzitter van het College van Bestuur van UvA en HvA en momenteel tijdelijk lid van de RvB van het AMC, zegt in een toelichting dat de plannen 'aansluiten bij de samenwerkingsplannen die UvA en VU toch al hebben'. Hij verwacht dat eventuele cultuurverschillen tussen beide medische centra 'wel zullen slijten'. Aan Doops tijdelijke aanstelling in het AMC komt komende zomer een einde. Of hij in is voor een functie in de nieuwe RvB, daarover laat hij zich niet uit. 'Dat is nu niet aan de orde.'

De huidige planning van AMC en VUmc voorziet in een besluit over de alliantie in de zomer van 2013. Daarna zal ook de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) zich over de samenwerking buigen.

AMC-bestuursvoorzitter Marcel Levi zal volgende week een nadere toelichting geven op de plannen in het radioprogramma Folia maakt kennis, 3 april vanaf 16.00 uur op radio Amsterdam FM.