Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Rond 1 april wordt de definitieve ‘go/no go-beslissing’ verwacht rond de voorgenomen intensieve samenwerking tussen UvA en VU. Aan UvA-zijde heeft programmamanager Liduine Bremer geconstateerd dat de samenwerking ‘een nieuwe fase’ in gaat.

‘De colleges van bestuur van UvA en VU gaan nu het traject in om samen met de raden van toezicht en de medezeggenschap afspraken te maken over de wijze waarop en het tempo waarin we met de samenwerkingsinitiatieven doorgaan,’ zegt Bremer. De ondersteuning van dit bestuurlijke traject wordt vanaf 1 maart 2013 gelegd bij de secretarissen van beide universiteiten.

Europa Instituut
Naast de integratie van de drie bètafaculteiten (één van de UvA en twee van de VU) in de Amsterdam Faculty of Science (AFS) gaat de samenwerking met de VU ook om andere trajecten: binnen de postdoctorale opleidingen business en recht gaat worden samengewerkt, er komt een gezamenlijk Europa Instituut en een gezamenlijk initiatief voor de digitale geesteswetenschappen.

Beide colleges van bestuur gaan richting geven aan de voorgenomen harmonisatie in besturing en bedrijfsvoering. Hoe dat allemaal zal uitpakken is nog niet bekend, maar lastig zal het wel worden, denkt Ottho Heldring, voorzitter van de ondernemingsraad van de VU, waar momenteel een grote reorganisatie van de diensten plaatsvindt. ‘Die reorganisatie gaat grotendeels langs onze faculteiten heen,’ zegt Heldring. ‘Maar juist op het vlak van de diensten schuilt het dilemma van de samenwerking tussen VU en UvA. Op onderwijs- en onderzoeksgebied voorzie ik niet zo veel problemen, maar als het gaat om de bedrijfsvoering komen we voor lastige keuzes te staan.’

Tot nu toe wordt steeds gesuggereerd dat de aanstaande samenwerking een ‘Acta-achtig karakter’ zal dragen. In Acta zijn beide tandheelkunde-faculteiten (van UvA en VU) weliswaar geïntegreerd, maar de twee organisaties zijn deels blijven bestaan: medewerkers zijn in dienst van UvA of VU, studenten studeren aan UvA of VU. ‘De vraag is natuurlijk wat we binnen de AFS gaan doen,’ zegt Heldring. De komende maanden moeten daarover uitsluitsel geven.