Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Honderden propedeusestudenten media, informatie & communicatie (mic) aan de HvA kregen vanmiddag in tentamenzaal Borchland een onaangename verrassing. Het tentamen marketingcommunicatie werd op het allerlaatste moment afgelast vanwege een tekort aan opgaven.

Martijn de Vries, student mic: ‘We zaten al dik twintig minuten te wachten tot het tentamen zou worden uitgedeeld, toen een mevrouw de microfoon pakte: "Er is een klein probleem...". De koerier zou te weinig tentamens hebben meegenomen, waardoor er nu een tekort was. Er werden twee oplossingen voorgesteld: óf het tentamen werd helemaal afgelast, óf de ene helft van de studenten begon aan het tentamen, terwijl de andere helft in stilte bleef zitten totdat de andere helft klaar was en maakte daarna het tentamen. Iedereen was van slag en er werd wild gereageerd op het nieuws, dus werd besloten het tentamen dan maar helemaal af te gelasten. In eerste instantie begon iedereen te juichen, maar snel daarna sloeg de vreugde over in boosheid. Je baalt natuurlijk toch wel als je je hebt voorbereid op een tentamen en het wordt op het allerlaatste moment plots afgelast.’

De Vries vermoedt dat er zo’n 1200 studenten in de zaal zaten: alle propedeusestudenten plus een aantal herkansers. Een aantal studenten die recht hebben op extra tijd, hebben het tentamen wel kunnen maken. De examencommissie gaat zich nu buigen over er wat er met deze tentamens moet gebeuren.

Dozen
Volgens hoofd communicatie Annemarie van Lankveld heeft de opleiding genoeg exemplaren besteld, maar bleken bij het openmaken van de dozen slechts vierhonderd exemplaren aanwezig, in plaats van duizend. Van Lankveld: 'Het probleem was dat de dozen met inhoud tussen alle andere dozen met tentamens terecht zijn gekomen. Het viel dus in eerste instantie niet op dat het aantal wat gering was.'

Grote vraag is waar de andere zeshonderd exemplaren zijn gebleven. 'Daar zijn we nu naar op zoek. Het kan zijn dat we ze kwijt zijn, maar de fout zou ook bij de koerier of de drukker kunnen liggen. We weten het niet.'

Opleidingsmanager Irene Sparreboom heeft zojuist bekendgemaakt dat het tentamen verplaatst wordt naar aanstaande vrijdag. 'Het is vervelend dat dit is voorgevallen. En vooral erg vervelend voor onze studenten. Onze excuses aan hen is daarom op zijn plaats. In de toekomst zullen we vooraf beter controleren, om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt.'

Propedeusemanager Simone de Koster heeft op Facebook excuses gemaakt.

Ook op Twitter gonst het van de boze reacties.

 
 
Lees meer over