Naar nu eerst bekend is geworden zijn tientallen hoogleraren en/of hun partners op 8 januari, na afloop van het hooglerarendiner in Grand Hotel Krasnapolsky, in meer of mindere mate ziek geworden. Het zou gaan om een voedselvergiftiging die tijdens het diner of tijdens de aan het diner voorafgaande receptie in het Maagdenhuis is opgelopen.

Verschillende hoogleraren en aanwezige studenten, die allen niet met naam en toenaam genoemd willen worden, bevestigen het voorval. Geschat wordt dat er zo’n 150 mensen aan het diner in Krasnopolsky deelnamen. Naar verluidt zou zeventig procent van hen ’s nachts flink ziek zijn geworden; de ziekteverschijnselen – misselijk, buikloop en dergelijk - hebben zo’n twee dagen aangehouden, afhankelijk van de fysieke conditie van de persoon in kwestie. Op het menu in Krasnapolsky stond onder meer ‘steak tartare’, rauw gehakt rundvlees. Dit staat bekend als ‘riskant voedsel’. Of de ziekteverschijnselen daardoor zijn veroorzaakt is niet bekend. Wel is bekend dat de GGD de kwestie inmiddels in onderzoek heeft en deelnemers aan het diner heeft benaderd om aan het onderzoek deel te nemen en een vragenlijst in te vullen.

Het voorval wordt wel bevestigd door René Niemarkt, vestigingsmanager van Eurest Campus, de UvA-cateraar die de receptie in het Maagdenhuis caterde. Hij zegt dat de receptie, waaraan volgens hem zo’n vierhonderd mensen deelnamen, qua hapjes ‘niet spannend’ was. ‘Het ging om de gebruikelijke hapjes, het was sober gehouden.’

‘Maar de feiten zijn dat er een groot aantal mensen ziek is geworden,’zegt Niemarkt. ‘Wel wil ik benadrukken dat voor zover ik weet alle ziekmeldingen afkomstig zijn van mensen die zowel bij de receptie als bij het diner aanwezig waren. Er zijn bij Eurest geen ziekmeldingen binnen gekomen van mensen die alleen bij de receptie aanwezig waren.’ De GGD heeft inmiddels voedsel ‘op kweek’ gezet om erachter te komen wie het bedorven voedsel heeft geserveerd. Voor zover bekend zijn beide op 8 januari benoemde eredoctoren, André Kuipers en Ratan Tata, niet ziek geworden. Zij waren zowel op de receptie als bij het diner.
Lees meer over