Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Bibliotheken UvA en VU gaan praten over samenwerking

Dirk Wolthekker,
14 januari 2013 - 12:45
Naast de bètafusie en samenwerking op het gebied van oudheidstudies kruipen UvA en VU ook op het gebied van de letteren steeds dichter naar elkaar toe. Op korte termijn gaan de gesprekken van start over samenwerking tussen beide universiteitsbibliotheken.

Hoewel er volgens Nol Verhagen, directeur UB UvA, nog ‘niks concreets’ te melden is, zegt hij ‘zeker te weten’ dat de gesprekken tussen beide bibliotheken om te komen tot samenwerking in andere vorm  binnenkort gaan beginnen.

Een dergelijke samenwerking ligt ook voor de hand nu UvA en VU op steeds meer terreinen toenadering zoeken. De UB werkt al nauw samen met de bibliotheek van de HvA. ‘Maar tussen UvA en HvA is het accent komen te liggen op samenwerking op ondersteunend gebied,’ zegt Verhagen. ‘Ik verwacht dat het samenwerkingsproces bij de VU omgekeerd zal zijn, namelijk op inhoudelijk gebied.’ De UB’s van de UvA en de VU bevatten vooral wetenschappelijke collecties die elkaar soms overlappen, de bibliotheek van de HvA is beroepsgericht.

Voordat een samenwerking met de VU echt gestalte heeft gekregen zal er wel het een en ander moeten worden aangepast in het beheer. Verhagen: ‘Wij als centrale UB beheren bijvoorbeeld alle 3500 studieplekken van de hele UvA, aan de VU is dat anders  geregeld.’

Of de VU-studenten in de naaste toekomst ook (weer) gebruik kunnen maken van de studiezalen van de UB – wat nu alleen door de week kan, maar niet in het weekend - is ook zo’n vraag die dan weer op tafel komt. VU-studenten maken vanwege de locatie graag gebruik van de UvA-studiezalen. ‘Maar we moesten dat in de weekenden wegens capaciteitsproblemen verbieden.’

Verhagen zal het zelf niet meemaken: komende zomer gaat hij met pensioen. Binnenkort zal worden begonnen met het zoeken naar zijn opvolger.