Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Huib de Jong is benoemd tot de nieuwe rector van de Hogeschool van Amsterdam. Het bestuurslid van de Hogeschool Utrecht volgt Jet Bussemaker op als lid van het College van Bestuur van HvA-UvA.

Dat hebben de Raden van Toezicht van beide instellingen dinsdag bekendgemaakt. De Jong (1954) begint 1 maart 2013 aan zijn nieuwe functie. Momenteel is hij nog vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht.  Louise Gunning, voorzitter van het College van Bestuur van HvA-UvA,  noemt De Jong een ‘buitengewoon deskundig bestuurder’, die zijn sporen in het hoger onderwijs heeft verdiend. ‘Hij kent zowel de wereld van een grote hogeschool als de universitaire omgeving door en door.’

Als rector heeft De Jong de nadrukkelijke taak de door Jet Bussemaker ingezette bestuurlijke koers voort te zetten. Dat betekent onder meer dat hij verder zal gaan met het uitvoeren van het tienpuntenplan voor beter onderwijs, waarmee de hoge studieuitval en het lage studierendement op de hogeschool moeten worden bestreden. Ook wordt De Jong verantwoordelijk voor de prestatieafspraken die onlangs zijn gemaakt met de overheid. Daarin is vastgelegd dat zeven procent van de totale overheidsfinanciering voortaan zal afhangen van prestaties op het gebied van onder meer studiesucces en het niveau van docenten.

Medewerkers en studenten
De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR), het vertegenwoordigende orgaan van medewerkers en studenten, is erg te spreken over de benoeming. ‘Een waardige opvolger,’ zegt CMR-voorzitter Sebas Veeke. ‘Als bestuurder heeft hij ervaring in het mbo, hbo en het wetenschappelijke onderwijs. Verder heeft hij de Hogeschool Utrecht als instelling al succesvol door een accreditatie geleid; die instellingstoets moet de HvA nog ondergaan. Op het gebied van kwaliteitszorg is hij heel goed onderlegd.’

Inhoudelijk verwacht de CMR ook veel van de nieuwe rector. De Jong heeft volgens Veeke veel ervaring met het toegepaste onderzoek waar het hbo in toenemende mate mee te maken krijgt ‘Als bestuurder denken wij dat hij in staat is toegepast onderzoek goed te gaan verweven met het onderwijs,’ aldus een tevreden Veeke. ‘Hij is op mij overgekomen als een erg transparante en open man.’

Studentenbond Asva is verheugd dat de HvA zo snel een nieuwe rector heeft benoemd; en ook nog eens eentje met veel bestuurservaring in het hoger onderwijs. ‘Van studenten die met hem hebben samengewerkt in Utrecht heb ik begrepen dat het een bekwaam bestuurder is,’ zegt voorzitter Michiel Stapper, die snel met De Jong om de tafel hoopt te gaan. ‘De samenwerking die wij met Jet Bussemaker hadden moeten we doorzetten: zij nam bijna al onze beleidsadviezen over, die moeten uitgevoerd worden.’

Bestuurlijke verleden
Eerder was De Jong lid van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Aan die universiteit was hij sinds 1980 verbonden. Na een studie Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte hij in verschillende functies voor de Universiteit Twente. Daar promoveerde hij in 1989 op een proefschrift over de kwaliteit van het lokale bestuur in Nederland. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar Algemene beginselen van het recht. Tussen 200 en 2004 nam hij zitting in het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

Jet Bussemaker verliet de HvA begin november per direct om aan de slag te gaan als minister van Onderwijs in het tweede kabinet Rutte. Slechts anderhalf jaar zwaaide ze met de scepter op de hogeschool. Ze kreeg de expliciete opdracht het onderwijs en onderzoek aan de HvA naar een hoger plan te tillen. In die rol ging ze voortvarend te werk waardoor ze in korte tijd uitgroeide tot een gezichtsbepalende bestuurder die de HvA, volgens vriend en vijand, weer een smoel gaf.
Lees meer over