Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
De angst om een lening af te sluiten voor een studie is onterecht. Hoger opgeleiden hebben een hoger inkomen en bovendien gaan oud-studenten pas betalen als ze voldoende geld verdienen.

Dat zei Jet Bussemaker donderdagavond in de Tweede Kamer tijdens het debat waarin ze de contouren van het nieuwe sociale leenstelsel schetste, zo meldt het ANP. Bussemaker vindt dat Kamerleden voorzichtig moeten zijn met het aanwakkeren van leenangst bij studenten. VVD en PvdA schaffen de basisbeurs voor studenten af en vervangen het voor een sociaal leenstelsel. Door daar steeds maar weer te hameren zonder ‘daarbij nuancering te geven’ dreigen studenten straks echt af te haken.

De uitspraken kwamen haar op felle kritiek te staan van CDA, PVV en SP. Kamerlid Michel Rog liet weten dat de schulden juist zullen oplopen. Voor een uitwonende student zou de gemiddelde studieschuld met 13.000 euro omhoog schieten, een bedrag dat bovenop de nu al bestaande gemiddelde studieschuld van 14.500 euro komt. Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema werpt het nieuwe kabinet daarmee een drempel op om te gaan studeren. De SP maakt zich zorgen over de gevolgen voor arme studenten.

Bussemaker garandeerde echter dat het kabinet het hoger onderwijs ook voor lagere inkomens toegankelijk zal houden. Ze wees er onder meer op dat de aanvullende beurs voor studenten zal blijven bestaan – op dit moment maken daar al zo’n honderdduizend studenten gebruik van. Verder benadrukte de minister dat studenten een redelijke aflossingstermijn wordt geboden en dat de rente op de lening laag is.

Voor de vrees dat er 15.000 potentiële studenten zullen afzien van een hbo-studie, zoals de HBO-raad stelt, zegt Bussemaker geen signalen te hebben. Wel zegde ze in het debat toe de gevolgen van de invoering van een sociaal leenstelsel in kaart te zullen brengen. Daarbij zal ook gecontroleerd worden of het hoger onderwijs daadwerkelijk voor iedereen toegankelijk blijft.

Met het nieuwe systeem wil het kabinet het onderwijs niet alleen betaalbaar houden, maar er ook voor zorgen dat studenten beter gaan nadenken over hun studiekeuze. In januari stuurt de Bussemaker de Kamer een brief waarin het nieuwe sociale leenstelsel in hoofdlijnen zal worden uitgewerkt. Halverwege 2013 volgt dan de wet, die al in september van dat jaar moet ingaan.