Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

‘Bedachtzaam type’ leidt fusieproces FNWI

Dirk Wolthekker,
17 oktober 2012 - 19:00
De nieuwe decaan van de FNWI, Kareljan Schoutens, staat voor de taak zijn faculteit voor 1 januari 2014 te doen fuseren met de twee bètafaculteiten van de VU. Schoutens: ‘De complexiteit van het fusieproces is heel groot, maar ik denk dat het gaat lukken.’

Onderwijs- en onderzoeksinstituten en ondersteunden diensten van de drie faculteiten -  twee van de VU en één van de UvA - worden over ruim een jaar in elkaar geschoven tot één ‘superbètafaculteit’, de Amsterdam Faculty of Science. Naar een nieuw te benoemen ‘superdecaan’ wordt momenteel gezocht. Volgens Schoutens is hij niet in de running voor de functie: ‘Ik ben het in ieder geval niet, het is niet mijn ambitie. Er wordt extern gezocht en dat is goed. Het decanaat van de FNWI vind ik een prachtige baan.’

Tot 1 januari 2014 moet er nog heel wat gebeuren. Het in elkaar schuiven van de drie faculteiten is een ingewikkelde logistieke klus. Momenteel wordt er bij de bachelor scheikunde geëxperimenteerd met zogenoemde ‘UvA en VU-dagen’, waarbij studenten een deel van de colleges op de VU en een ander deel op de UvA volgen. Schoutens: ‘De hierbij opgedane ervaringen worden gebruikt bij het inrichten van het onderwijs van de nieuwe faculteit.’

Thuisgevoel
De vertrokken decaan Noordam liet bij zijn vertrek weten het zo mooi te vinden dat het nieuwe gebouw van de FNWI een ‘thuis’ is geworden voor alle opleidingen, die eerder verspreid zaten over locaties in de stad. Schoutens is niet bang dat het net verworven gevoel van eenheid weer verloren zal gaan doordat de superfaculteit op twee locaties gevestigd zal zijn. ‘De opleidingen komen òf op de UvA òf op de VU-locatie. Dus binnen één opleiding zit je altijd op één locatie.’

Aan het eind van dit kalenderjaar zal er een ‘medezeggenschapsmoment’ komen, voorafgaand aan een definitief ‘go’ of ‘no go’. ‘Daarbij zullen alle studenten- en medewerkersgeledingen worden gehoord,’ zegt Schoutens. ‘Of de medezeggenschap advies- of instemmingsrecht heeft is nog onderwerp van gesprek. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat er gedwongen ontslagen gaan vallen als gevolg van de fusie. We gaan niet krimpen of bezuinigen, wel herschikken.’

Schoutens zegt ‘een bedachtzaam type’ te zijn die ‘even de tijd neemt om na te denken en dan een beslissing neemt’. Hij wil daarom tijdens het hele proces ‘goed naar zijn studenten en medewerkers luisteren’, daarbij gesteund door zijn jarenlang UvA-ervaring. ‘Ik werk al heel lang aan de UvA, heb in de ondernemingsraad gezeten en ken de organisatie goed.’