Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!


De miljoenen euro’s subsidie die de HvA sinds 2008 heeft gekregen van de overheid om het studiesucces van niet-westerse allochtonen te verbeteren, is grotendeels uitgegeven aan autochtone studenten.

Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Van de vijf onderzochte hogescholen in de Randstad krijgen de HvA en Inholland het stempel onvoldoende. Sinds 2008 krijgen de Randstedelijke hogescholen extra geld om het studiesucces van niet-westerse allochtonen te vergroten. Bij alle hogescholen is het geld – twaalf miljoen euro in 2010 – vooral terecht gekomen bij autochtone studenten.

Vertegenwoordigers van de vijf scholen zeggen allochtone studenten niet te willen stigmatiseren. Volgens de onderzoekers is het ‘zelfs waarschijnlijk dat in absolute zin meer geld bij de autochtone studenten is terechtgekomen dan bij de allochtone studenten.’ Dat drie van de vijf hogescholen toch zijn beloond met een voldoende, komt door de maatregelen die de scholen wel hebben genomen. Het geld werd ingezet om het studiesucces van studenten in het algemeen te vergroten.

Het gebrek aan succes bij de HvA – die in totaal circa zeven miljoen euro ontving – en Inholland wijt de commissie aan een gebrek aan visie bij de hogeschooltop. ‘Een belangrijke factor in dezen lijkt het ontbreken van een helder, visionair en inspirerend leider-/eigenaarschap op het hoogste niveau van deze hogescholen,’ schrijven ze in het rapport. Bij de HvA zou het gat tussen de top en de werkvloer bovendien te groot zijn. ‘Dat uit zich bijvoorbeeld in tegenstrijdige beweringen tussen CvB [College van Bestuur, red.] en werkvloer.’

De commissie schrijft ook dat ze binnen de domeinen wel goede voorbeelden van projecten hebben gezien, bijvoorbeeld op de pabo. Verder was de commissie positief ‘over een dissertatieonderzoek dat een beleidsmedewerker van de HvA uitvoert’. Volgens de onderzoekers kan dit waardevolle informatie opleveren om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten in de toekomst te vergroten. Op deelaspecten krijgt de HvA daarom wel voldoendes.

Het rapport werd al in februari geschreven, maar pas vorige week gepubliceerd. Staatssecretaris Zijlstra maakte eerder al bekend dat de subsidie aan de Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Inholland en de HvA wordt stopgezet. Een van de onderzoekers uit de commissie was Jet Bussemaker. In het rapport wordt nadrukkelijk vermeld dat ze zich uit de commissie heeft teruggetrokken toen duidelijk werd dat zij in aanmerking kwam voor de functie van rector bij de HvA.