Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Er komt echt geen fusie met de VU, zei collegevoorzitter Louise Gunning gistermiddag tijdens een bezoek van het voltallige College van Bestuur (CvB) aan de economiefaculteit. ‘Een fusie zou niet een schaalvoordeel opleveren, maar juist een gigantisch schaalnadeel en dat moeten we niet willen.’

Gunning bracht samen met de drie andere collegeleden een kennismakingsbezoek aan Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Uiteraard werd daar gesproken over de samenwerkingsplannen van de UvA en VU, maar FEB-decaan Han van Dissel maakte ook van de gelegenheid gebruik om zijn faculteit positief te presenteren na alle financiële problemen en de reorganisatie van de afgelopen jaren.

‘Het gaat goed met de faculteit’, zei Van Dissel tegen een gehoor van medewerkers in de Marinus Behrenszaal van de FEB. ‘We hebben 2011 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van twee miljoen. Het is lang geleden dat we zo’n resultaat boekten. Daarnaast zijn we tot nu toe de enige faculteit van de UvA die voor volgend studiejaar een substantiële toename van de instroom noteert.’

Het aantal aanmeldingen voor een opleiding aan de FEB loopt momenteel 17 procent voor ten opzichte van vorig jaar. Bijna alle andere faculteiten staan in de min. Van Dissel vroeg zich overigens wel af waar hij al die studenten moet laten. ‘Want we hebben onvoldoende capaciteit om deze instroom te bedienen. Vanochtend liep een van mijn uhd’s binnen om zijn ontslag in te dienen.’ Tegenover de toestroom van studenten staat de laatste jaren een uitstroom van gekwalificeerde academici die in het buitenland vaak betere carrièrekansen hebben en ook nog eens meer verdienen.

De samenwerking met de VU kwam uitgebreid aan de orde tijdens het bezoek van Gunning. ‘Vooralsnog gaat men daar vooral inzetten op samenwerking binnen de postgraduate en executive programma’s, de commerciële opleidingen,’ zei Peter Boswijk, directeur van de onderzoeksschool van de FEB. De meeste reguliere door de overheid bekostigde economische opleidingen aan de UvA en VU zijn groot en complementair genoeg om separaat door te blijven gaan, vertelde hij, al gaat operations research exclusief naar de VU, zoals in het kader van de reorganisatie al was besloten.

Daar staat tegenover dat actuariaat voornamelijk een UvA-opleiding wordt. Ontwikkelingseconomie zal aan beide universiteiten blijven bestaan, maar er zal wel meer moeten worden samengewerkt. Saillant detail: aan de VU-kant zit daar ontwikkelingseconoom Jan Willem Gunning, echtgenoot van de collegevoorzitter. Boswijk voorziet geen logistieke problemen bij de geplande samenwerkingsverbanden. ‘Beide universiteiten werken volgens het 8-8-4-roostersysteem, dus dat moet perfect gaan.’