Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

'Grote onrust en diepe bezorgdheid' op FGw

Dirk Wolthekker,
4 juni 2012 - 07:24
Op de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heerst  ‘grote onrust en diepe bezorgdheid’ over het universiteitsprofiel dat het College van Bestuur (CvB) in opdracht van inmiddels demissionair staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft opgesteld. Dit schrijft FGw-decaan Frank van Vree in een brandbrief aan het CvB.

Zowel studenten als medewerkers van de faculteit zijn teleurgesteld over het opgestelde profiel, waaruit blijkt dat een groot aantal masters buiten de universitaire zwaartepunten zijn gevallen en daarom mogelijk worden opgeheven.

Daarbij gaat het overigens niet alleen om masters binnen de FGw, maar ook om masters aan de juridische faculteit. Het CvB heeft in het profileringsrapport aangegeven dat continuering van de bedreigde masters afhankelijk is van twee criteria: arbeidsmarktperspectief en economische levensvatbaarheid van de betreffende opleiding.

Miskenning
In de brief aan het CvB schrijft Van Vree dat het profileringsrapport wat hem betreft ‘wat al te zeer inzet op de economische agenda respectievelijk de natuur- en levenswetenschappen’. Aan zijn faculteit leeft volgens Van Vree  ‘een zeker gevoel van miskenning’ van wat er de afgelopen jaren aan de faculteit is gebeurd op onderzoek- en onderwijsgebied. Hij doelt daarmee op het slechten van disciplinaire grenzen, de invoering van de 'brede labels' en personeelsbeleid dat is gericht op multidisciplinariteit.

De decaan schrijft in de brief ‘zeker een bijdrage’ te willen leveren aan de profilering van de UvA. ‘Maar dat willen we niet doen door opleidingen of klassieke en erkend sterke disciplines af te stoten, maar ze een dynamisch perspectief te bieden.’

Van Vree wil op korte termijn overleg met het CvB over de vertaling van het profiel naar de facultaire praktijk, zodanig dat er recht wordt gedaan ‘aan de bewezen kracht’ van de faculteit.

 Zie hier voor de brief van Frank van Vree aan het CvB.