Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Decaan FGw: 'Geen opheffing van opleidingen'

Dirk Wolthekker,
23 mei 2012 - 10:22
De commotie die vorige week ontstond over het al dan niet schrappen van een groot aantal masteropleidingen is volgens Geesteswetenschappendecaan Frank van Vree niet nodig. In een mail aan medewerkers en studenten schrijft hij: ‘Deze faculteit, met haar unieke, brede profiel, is in geen enkel opzicht van plan ook maar enige opleiding op te heffen.’

‘We hebben inmiddels immers bewezen dat we goed in staat zijn om zelfs kleine opleidingen op productieve wijze te laten voortbestaan,’ voegt hij eraan toe. Hierbij maakt hij overigens de kanttekening dat dit niet geldt voor de ministudie Roemeens, die wel wordt opgeheven. ‘Dat was een opleiding die sedert 2008 slechts één afgestudeerde bachelorstudent kende.’  Roemeens wordt overigens voortgezet als minor.

Studentenpartij Ons kritisch alternatief liet zich vorige week in nogal scherpe bewoordingen uit over de profileringsplannen van de UvA. Daarin wordt gezegd dat de positie van opleidingen die niet expliciet genoemd worden in de zeven UvA-brede onderzoekszwaartepunten – onder meet theaterwetenschap, wijsbegeerte, archeologie en redacteur/editor - nader bekeken wordt. Daarbij worden twee criteria gehanteerd. Letterlijk staat er in het rapport: ‘Two criteria are important if a programme not closely linked to one of the research themes is to be continued.’ De criteria waar het om gaat zijn de economische levensvatbaarheid van een opleiding en de perspectieven die een opleiding biedt op de arbeidsmarkt.

In een aparte verklaring zegt Van Vree  dat het rapport inderdaad zo gelezen kan worden dat het CvB zich het recht voorbehoudt opleidingen te schrappen. 'Maar dat recht heeft het CvB sowieso al. Wij maken ons nergens zorgen over, maar betreuren wel dat dit lijstje deze suggestie wekt; een suggestie die nog wordt versterkt door de tamelijk eenzijdige economisch geformuleerde criteria.'

Zie hier voor het Profileringsrapport van de UvA.