Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA-studenten woest over prestatieafspraken

Dirk Wolthekker,
15 mei 2012 - 12:48
Studentenpartij Ons kritisch alternatief is woest over de afspraken die het College van Bestuur van de UvA wil maken met demissionair staatssecretaris Halbe Zijlstra (OCW). Ons-voorzitter Sam de Nijs roept UvA-medewerkers en -studenten op om in actie te komen.

‘Iedereen moet in actie komen tegen de uitkoop van de wetenschap aan de belangen van het bedrijfsleven en tegen het op winstbeluste wetenschapsbeleid,’ zegt De Nijs. ‘Onderwijs en onderzoek staan in dit document meer dan ooit in het teken van economische en bedrijfsmatige belangen. Het lijkt er op dat niet de hoogleraren maar de “Amsterdam Economic Board” de baas is over onze instelling.’

Schandalig
Concreet verzet Ons zich tegen het negatief bindend studieadvies van 42 of 48 EC voor alle studies aan de UvA. Jaap Oosterwijk, Ons-lid en voorzitter van de studentenraad van de FGw: ‘De universiteit zet verschillende bacheloropleidingen, zoals kunstgeschiedenis en religiestudies op het spel, evenals een groot aantal masters.’ Het gaat dan om de onderzoeksmasters geschiedenis en religiewetenschappen en achttien gewone masters, waaronder theaterwetenschap, wijsbegeerte, arbeidsrecht, notarieel recht, privaat- en publiek recht en redacteur/editor. Oosterwijk: ‘Die vallen niet onder een van de zeven onderzoeksgebieden waarop de UvA zich wil specialiseren. De UvA overweegt ze alleen te continueren als er behoefte aan bestaat op de arbeidsmarkt of als ze economisch levensvatbaar zijn. Schandalig, dat kan echt niet.’

Ook de Asva is niet blij met blij met de voorstellen die de UvA naar de staatssecretaris heeft gestuurd. In een verklaring laat de studentenbond weten de voorstellen, zoals de twaalf contacturen per student per week, ‘funest voor de onderwijskwaliteit’ te vinden. Asva-voorzitter Eline Peters: ‘De UvA wil door gebrek aan financiële middelen alleen aan deze norm voldoen wanneer er grotere studie- en werkgroepen komen en wanneer minder opgeleide docenten ook les gaan geven. Dat is een drama voor het onderwijs. Studenten klagen nu al over overbevolkte werkgroepen waar nauwelijks tijd en aandacht voor de student en de lesinhoud is. Met deze maatregel wordt dat alleen maar erger.’

Willekeurig
Studentenpartij Mei is eveenmin gelukkig met de UvA-plannen. ‘Om te beginnen omdat de procedure niet goed is gevolgd,’ zegt voorzitter Nicolai Jacobs. ‘De medezeggenschap is pas zes dagen van te voren ingelicht over de inhoud van het rapport. Dat is te kort om een goed advies te kunnen geven. Daarnaast is er ook onderwijsinhoudelijk nogal wat op aan te merken. Een groot aantal masters staat op de nominatie te verdwijnen, terwijl die met een beetje goede wil best wel bij een van de zeven onderzoeksthema’s van de UvA ondergebracht kunnen worden. Een opleiding als politicologie valt onder twee verschillende onderzoeksthema’s, terwijl een master kunstgeschiedenis kennelijk bij geen enkel onderzoeksthema onder te brengen is. Dat komt nogal willekeurig over. Het lijkt erop dat de UvA bepaalde opleidingen gewoon wil houden en ze daarom onderbrengt bij een of meer van de zeven onderzoeksthema’s.’

Jacobs vraagt zich ook af waar het heen gaat met het adagium ‘snel en excellent’. ‘Moeten we nu nog sneller en nog excellenter gaan studeren? Zeventig procent een bachelordiploma na vier jaar is een mooi streven, maar hoe gaat de UvA dat realiseren zonder dat er extra geld voor is? Wij hopen dat de Tweede Kamer dit hele dossier controversieel verklaard, zodat alle universiteiten meer tijd hebben om na te denken over hoe ze verder willen.’