Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

UvA en Stadsdeel ondertekenen convenant over BG-terrein

Dirk Wolthekker,
14 mei 2012 - 15:28
De UvA en Stadsdeel Centrum hebben een convenant getekend waarin ze overeenkomen dat de UvA de sloopaanvraag voor de monumentale panden op het BG-terrein zal intrekken en een nieuw plan gaat maken voor het terrein op basis van renovatie en hergebruik van de monumenten.

De UvA wil op het terrein al jaren een bibliotheek Geesteswetenschappen en een studiecentrum vestigen en wilde daarvoor aanvankelijk de twee monumentale panden (het voormalige Crea 2 en een deel van het Zusterhuis) slopen. Daartegen ontstond verzet van buurtbewoners, erfgoedinstellingen en (een deel van) de politiek. Er kwamen juridische procedures die de UvA verloor. Vervolgens dreigde er een impasse te ontstaan omdat tegenstanders van de sloop nog meer juridische procedures aankondigden, waardoor het project nog eens met jaren uitgesteld zou worden. Begin april besloot de UvA dan ook de sloopaanvraag in te trekken.

Convenant
In ruil daarvoor zou er een convenant komen waarbij de UvA zou afzien van sloop en een nieuwe zogenoemde ‘omgevingsvergunning’ zou aanvragen op basis van een nieuw ontwerp voor de bibliotheek annex studiecentrum. Dat is nu gebeurd. Het Stadsdeel Centrum heeft daarbij aangegeven zich ‘maximaal te willen inspannen’ om de realisatie van het UvA-plan mogelijk te maken. Dit betekent dat het Stadsdeel alle noodzakelijke vergunningen en toestemmingen nu ‘zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk’ zal verlenen.

Risico is natuurlijk dat alle partijen die nu hebben toegezegd geen verdere procedures tegen de UvA of het Stadsdeel te zullen voeren, worden ‘afgelost’ door nieuwe tegenstanders. Het Stadsdeel heeft in het convenant ook toegezegd zich maximaal in te zullen spannen zich bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen het nieuwe plan ‘zodanig te verweren’ dat de afgegeven vergunningen ‘zo snel mogelijk onherroepelijk’ worden.

De komende tijd gaat het Bureau Bierman Architecten een structuurplan maken op basis waarvan er een open (Europese) inschrijving voor architecten zal komen. De UvA gaat ervan uit dat de renovatie van de panden eind 2014 kan beginnen.

Zie hier voor het door de UvA en het Stadsdeel Centrum ondertekende convenant over het BG-terrein.