Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

UvA en VU tekenen intentieverklaring

Dirk Wolthekker,
11 mei 2012 - 07:35
UvA en VU zullen op 16 mei een intentieverklaring tekenen waarbij ze afspreken in de naaste toekomst een aantal wetenschappelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het gaat om de krachtenbundeling van ‘alle disciplines’ waar samenwerking tot voordeel kan strekken. In de verklaring zal ook staan dat beide universiteiten gaan onderzoeken of er ‘één geïntegreerde bètafaculteit’ kan komen voor UvA en VU.

De brief waarin dit staat is inmiddels naar het ministerie van OCW verzonden. Het gaat daarbij om de Faculteit Natuurkunde, Wiskunde en Informatica van de UvA en de twee VU-faculteiten met een bètasignatuur: de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit der Exacte Wetenschappen. De integratie van de drie faculteiten zal leiden tot een 'Acta-achtig' model van samenwerking. In Acta werken de tandheelkundefaculteiten van UvA en VU samen, maar zij hebben daarbij wel hun eigen identiteit behouden: er wordt samengewerkt op één locatie, onderwijs en onderzoek wordt gezamenlijk verricht, er is een gemeenschappelijk bestuur, maar er zijn gescheiden geldstromen waarbij UvA en VU volgens een vastgestelde verdeelsleutel jaarlijks een som geld in de Acta-kas storten. Op een vergelijkbare manier zal de ‘nieuwe’ bètafaculteit gaan functioneren.

De afgelopen jaren hebben UvA en VU op verzoek van het ministerie steeds verkenningen uitgevoerd naar samenwerking tussen de bètafaculteiten, maar die zijn inmiddels zo ver gevorderd dat er de komende maanden modellen zullen worden uitgewerkt voor budgettering, besturing en bemensing (inclusief hooglerarenbeleid) van de nieuwe (gezamenlijke) faculteit.

Samenwerking, onder de naam Amsterdam Academic Alliance (AAA), is overigens niet beperkt tot de bètafaculteit, maar geldt ook voor de beide universitaire medische centra en voor andere disciplines. Zo gaat al op 1 september het (veel kleinere) samenwerkingsinitiatief Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archeology (Acasa) van start. De samenwerking binnen de Amsterdamse regio is bovendien niet beperkt tot de VU, maar er wordt ook gestreefd naar samenwerking met andere kennisinstellingen.

De intentieverklaring vloeit voort uit het hoofdlijnenakkoord dat de gezamenlijke Nederlandse universiteiten met het Departement hebben afgesloten. Daarin is afgesproken dat universiteiten zich profileren en op basis daarvan samenwerkingsverbanden aangaan met andere kennisinstellingen. Ook zijn er prestatieafspraken gemaakt.

Ziehier voor het profileringsrapport Profile of the University of Amsterdam dat de UvA op 4 mei naar staatssecretaris Zijlstra van OCW heeft gezonden.