Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Wessel Wierda
actueel

Demonstranten eisen vertrek decaan Beetsma vanwege excuses voor speech Palestijnse student

Wessel Wierda,
8 november 2023 - 08:37

Ruim honderd studenten demonstreerden dinsdagavond voor Palestina bij Roeterseiland. Daarnaast eisen zij het vertrek van economiedecaan Roel Beetsma. Hij zou de Palestijnse student die tijdens een recente diploma-uitreiking een gewraakte speech hield, te weinig in bescherming hebben genomen.

CSR-voorzitter Noah Pellikaan staat perplex. ‘Pas gisteren werd de oproep om te komen demonstreren op de Roeterseilandcampus verspreid,’ zegt Pellikaan, die tevens voorzitter van de Activistenpartij is – organisator van deze manifestatie. En nu staan er ruim honderd demonstranten voor de deuren van REC-E. Aanzienlijk meer dan bij de vorige betogingen op de UvA over het Israël-Palestina conflict.

 

Dat komt mede doordat de omstandigheden zijn veranderd. Onlangs kwam De Telegraaf met een verhaal over een Palestijnse UvA-student die tijdens zijn diploma-uitreiking van de situatie gebruikmaakte om in zijn speech verwijzingen aan te brengen naar de oorlog in Palestina. Zo sprak hij over een ‘genocide in Palestina’ en zei hij (in het Engels), zo blijkt uit een opname van de speech, onder meer: ‘Van de rivier tot de zee, van het verleden tot het heden, bieden de Palestijnen op hun eigen speciale manier weerstand. Sommigen door kunst, weer anderen door te dansen (…).’ 

 

Naam bekendgemaakt

Een Joods gezin in de zaal nam hier aanstoot aan, waarna zij de zaal verlieten. Hierbij zou volgens hen door iemand in de zaal ‘Fucking Jews’ geroepen zijn. Vervolgens bood de UvA hun aan om de uitreiking in een andere zaal verder te vieren. De demonstranten zijn boos dat de UvA inmiddels hun excuses heeft aangeboden voor deze gang van zaken. Volgens de betogers was er namelijk geen sprake van een ‘vijandige’ speech, en sprak de student in zijn speech enkel over zijn enorm bewogen jeugd in Palestina.

 

Doordat de Times of Israel de voor- en achternaam van de Palestijnse student in kwestie openbaar heeft gemaakt, heerst bij de demonstranten eens te meer het gevoel dat de UvA, en FEB-decaan Roel Beetsma in het bijzonder, hun (inmiddels afgestudeerde) student voor de bus heeft gegooid, door hem niet in bescherming te nemen en ‘direct het narratief van de media over te nemen’.

 

‘Als je bedenkt dat een student van deze faculteit gedoxt (publiceren van persoonsgegevens, red.) wordt door de internationale media, en je als faculteit vervolgens zo reageert, dan is dat schokkend,’ zegt aanwezige Carlos van Eck – verbonden aan de Activistenpartij. En ‘heel gevaarlijk’ vinden UvA-psychologiestudenten Elani en Nicky. ‘Mogelijk zijn er mensen zijn die hem willen aanvallen.’

Foto: Wessel Wierda
CSR-voorzitter Noah Pellikaan

Besloten gesprek

Parallel aan de demonstratie buiten vond er in gebouw REC-E overleg plaats tussen decaan Beetsma, de overige facultaire bestuursleden en de studentenraad van Economie en Bedrijfskunde. Beetsma zou hier aan de studentenraad uitleg hebben gegeven over hoe zijn excuses, in samenspraak met het college van bestuur, tot stand zijn gekomen.

 

Normaal gesproken zijn deze besprekingen openbaar, zeggen de huidige voorzitter van de FEB-studentenraad Yashi Tripathi, de vorige voorzitter Yoeri Hijdra en CSR-voorzitter Noah Pellikaan, die allen aanwezig waren bij het gesprek. Maar Beetsma weerspreekt dit desgevraagd per mail: ‘De meetings zijn besloten, net zoals de meeste andere vergaderingen die we houden.’

 

Eerder op de middag had hij de Folia-verslaggever daarom direct de deur gewezen, waarbij hij een gespannen indruk maakte. ‘Ik heb hem letterlijk nog nooit zo gestrest gezien,’ zegt Hijdra na afloop van de bijeenkomst. ‘Hij stond flink onder druk.’

 

Vreemd is dat niet. Buiten scanderen de demonstranten vol passie ‘Fuck off Roel’ en ‘Roel resign,’. Opvallend is dat een enkeling het in het Nederlands probeert - ‘Weg met Roel!’ – maar geen gehoor krijgt van de menigte; het leeuwendeel van de aanwezige demonstranten is de Nederlandse taal immers niet machtig.

 

(Tekst gaat door onder de foto.)

Foto: Wessel Wierda

Omstreden leus

Neem de Duitse culturele wetenschapsstudent Max (achternaam wil hij niet geven), die net twee maanden in Nederland is, vertelt hij. Over de speech van de Palestijnse student en de nasleep ervan weet hij weinig. Hij is vooral bij deze demonstratie vanwege ‘de genocide in Palestina’.

 

Daarin is hij beslist niet de enige. Meer demonstranten willen, naast het steunen van de Palestijnse student die de gewraakte speech hield, hun steun aan de Palestijnse bevolking betuigen. Daarbij wordt de omstreden leus ‘From the river to the sea, Palestine will be free,’ geenszins gemeden. Iets na zessen is die gewraakte frase al een aantal keer voorbijgekomen.

 

Een meerderheid van de Tweede Kamer beschouwt die zin inmiddels als een oproep tot geweld, omdat het de vernietiging van Israël zou propageren. Maar het Gerechtshof Amsterdam en het Openbaar Ministerie zagen dat twee jaar geleden anders, nadat een activist de gewraakte frase had gebruikt bij een demonstratie. Zij oordeelden dat de frase ‘niet strafbaar of antisemitisch’ is.

 

Eerder gaf de UvA aan het ‘volkomen te begrijpen’ als Joodse studenten zich onveilig voelen door de controversiële frase. ‘Dat betreuren wij zeer,’ werd eraan toegevoegd.