Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Ector Hoogstad Architecten.
actueel

(Nog) geen vergunning voor herstel en nieuwbouw BG5

Dirk Wolthekker,
2 november 2023 - 15:59

De bouw van de nieuwe UB in het Universiteitskwartier vordert inmiddels gestaag, maar de aangrenzende nieuwbouw loopt mogelijk vertraging op: een extern adviesorgaan van de gemeente is niet overtuigd van de UvA-plannen.

Het gaat om de plannen met het pand BG5, waarin eerder onder meer de opleiding politicologie was gevestigd en waar de piramidevormige mensa Atrium tegenaan ‘geleund’ staat. Van dat te restaureren pand moet de fundering worden hersteld en er komt nieuwbouw op de plek van de huidige piramide, die tegen de vlakte gaat. Het geheel zal onderdak gaan bieden aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw).

 

Niet overtuigd

Voor de renovatie en nieuwbouw heeft de UvA afgelopen zomer een concept-vergunningsaanvraag ingediend bij stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam om de kans op groen licht te vergroten bij een definitieve aanvraag. Het stadsdeel heeft zich bij de beoordeling van de conceptaanvraag laten adviseren door de Commissie ruimtelijke kwaliteit, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente, die de conceptaanvraag heeft behandeld in een openbare zitting. Daar bleek dat de commissie op een aantal punten niet overtuigd is van de aanvraag. Doorgaans volgt de gemeente bij een definitieve aanvraag het advies van de Commissie.

 

Versnipperd

Bij de beoordeling van de aanvraag stond de vraag centraal of met de door de UvA gewenste ingrepen de aanwezige monumentale waarden voldoende worden gerespecteerd en recht doet aan de ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van dit gebouw in zijn omgeving. Dat is volgens de commissie niet het geval. De commissie zegt ‘waardering’ te hebben voor de ambitie en zorgvuldigheid van de planvorming, ‘maar het geheel is te gecompartimenteerd en versnipperd en mist integraliteit’. ‘Het programma lijkt erg groot waardoor een optimale opzet en passende samenwerking tussen oud en nieuw ontbreekt. De wijze waarop de verschillende ingrepen samenkomen overtuigt niet.’

 

Onzekere planning

De plannenmakers van de UvA moeten dus weer aan de bak om te kijken welke onderdelen van het plan voor BG5 een aanvulling of aanpassing nodig hebben voor indiening van de definitieve vergunningsaanvraag. Dat kost tijd en dat maakt de planning volgens de UvA ‘onzeker’. ‘En dat kan weer gevolgen hebben voor de bouwplanningen van andere projecten van het Universiteitskwartier die onder meer door hun ligging afhankelijk van elkaar zijn.’

 

Theo Bosch-paviljoen

Een ander project rond het pand BG5 is onder meer het al dan niet afbreken van het Theo Bosch-paviljoen en de vervanging ervan door nieuwbouw. Aanvankelijk wilde de UvA het paviljoen afbreken, maar daartegen kwam veel verzet uit de buurt, waarna de UvA op haar schreden terugkeerde. Vooralsnog zetelt de bestuursstaf van de FGw er.