Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Iason Raises via Unsplash
actueel

Honderden UvA'ers ontevreden over opstelling UvA rondom Gaza

Irene Schoenmacker,
18 oktober 2023 - 10:16

Een brief aan het College van Bestuur over hoe de UvA zich opstelt rondom de crisis in de Gazastrook is door meer dan zevenhonderd promovendi, studenten en medewerkers ondertekend. De ondertekenaars noemen de reactie van de universiteit ‘ontmoedigend’ en willen dat de UvA de Israëlische acties tegen de Palestijnen scherper veroordeelt.

Het jaar 2023 zal de boeken ingaan als een jaar waarin de Palestijnen zich hebben verzet tegen kolonialisme en bezetting, schrijven honderden promovendi, studenten en medewerkers in een open brief aan het College van Bestuur. ‘En 2023 zal ook herinnerd worden voor de manier waarop de Universiteit van Amsterdam vooringenomenheid en medeplichtigheid in de uitroeiing van Palestijnen tentoonspreidde.’
 
De briefschrijvers vragen de UvA ‘dringend een standpunt in te nemen’ over de kwestie en voorop te lopen in de ‘veroordeling wat bekend zal komen te staan als de tweede Nakba van de Palestijnen’. Ook willen de ondertekenaars dat de universiteit de boycot van Israël steunt.
 
‘We vinden de oorverdovende stilte van degenen die zichzelf als dekoloniale theoretici bestempelen alarmerend, degenen die geld verdienen en in hun levensonderhoud voorzien door onderzoek te doen naar (en te profiteren van) gemarginaliseerde en uitgebuite mensen’, valt verder in de brief te lezen.

‘We vinden de oorverdovende stilte van degenen die zichzelf als dekoloniale theoretici bestempelen alarmerend’

Voortrekkersrol
De UvA is volgens de briefschrijvers een van de weinige onderwijsinstellingen in Europa met een specifiek masterprogramma over ‘Holocaust- en Genocidestudies’. ‘We vragen ons af of het gerechtvaardigd is om zo’n programma te organiseren als de UvA medeplichtig is aan het zwijgen over de zich ontvouwende genocide op de Palestijnen.’
 
De UvA zou een voortrekkersrol kunnen nemen door een module te ontwerpen die gericht is op het bestuderen van Palestina en de Palestijnse strijd, aldus de ondertekenaars, of door ‘educatieve gesprekken’ op te zetten de komende weken. ‘We hopen ook dat de universiteit met ons samenwerkt om een avond te vinden waarop een wake gehouden kan worden om de vele onschuldige levens te herdenken en te rouwen die de afgelopen week verloren zijn gegaan, evenals de 75 jaar van Palestijnse strijd.’
 
De briefschrijvers nodigen studenten, medewerkers en alumni uit om zich bij ‘onze veroordeling aan te sluiten’. Dat kan door de brief te ondertekenen. Ook hopen de briefschrijvers dat er petities zullen worden gestart ‘om te laten zien dat de academische gemeenschap de huidige gang van zaken veroordeelt’.

‘Onze prioriteit lag de afgelopen week bij het veilig laten terugkeren van onze medewerkers en studenten uit het oorlogsgebied’

Plek van verbinding
Het CvB ‘onderstreept het onbeschrijfelijke leed waar de burgerbevolking, aan beide zijden van het conflict’ mee te maken heeft. Op het verzoek van de initiatiefnemers om een gesprek te hebben die ook zou worden opgenomen uit angst daar ‘monddood’ te worden gemaakt, gaat het College niet in. ‘Voor ons is het evident dat er nooit consequenties of sancties jegens individuele studenten of medewerkers zijn van een gesprek.’
 
‘Onze prioriteit lag de afgelopen week bij het veilig laten terugkeren van onze medewerkers en studenten uit het oorlogsgebied’, schrijven Geert ten Dam, Peter-Paul Verbeek en Jan Lintsen verder. ‘We willen ons nu richten op de universiteit als veilige omgeving voor al onze medewerkers en studenten, ongeacht hun afkomst, achtergrond of politieke overtuiging. Een plek van verbinding.’
 
Daarbij wijst het CvB ook op de wetenschappers van de UvA, die een belangrijke rol in het publieke debat spelen rondom het conflict tussen Israël en het Palestijnse volk. ‘Als College van Bestuur vinden we dat een belangrijke taak van een universiteit. Tegelijkertijd doen we een dringend beroep op de hele academische gemeenschap om de rust en eenheid te bewaren met aandacht en respect voor elkaar.’

 

Dit artikel is aangepast: de reactie van het College van Bestuur verscheen rond 17.00 uur en is toegevoegd.