Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Vandaag, woensdagmorgen 28 maart, gaat de kwestie van de bibliotheek op het BG-terrein een nieuwe fase in: het stadsdeelbestuur zal de stadsdeelraad rond tien uur inlichten over wat er met de met sloop bedreigde panden op het BG-terrein gaat gebeuren: slopen of niet. De UvA zal - ook vandaag - met een verklaring komen.

Dit heeft stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje (D66) dinsdagmiddag telefonisch aan de redactie van Folia meegedeeld. Vorige week zou het besluit eigenlijk al naar buiten zijn gebracht, maar dat werd toen ‘een week aangehouden’. Het zegt misschien iets over de complexiteit die het BG-dosssier al vijftien jaar omgeeft.

Een woordvoerder van de UvA bevestigde dinsdagmiddag dat de universiteit op 28 maart inderdaad naar buiten zal treden met een verklaring. Ook rond tien uur zijn. De woordvoerder wilde niet ingaan op wat er in de verklaring van de UvA zou staan, maar omdat de verklaringen rond hetzelfde tijdstip naar buiten worden gebracht lijken die op elkaar afgestemd.

Naar verwachting zal het stadsdeel naar buiten brengen de sloopaanvraag die de UvA heeft ingediend niet te honoreren omdat het draagvlak voor sloop te gering is: de stadsdeelraad is in meerderheid tegen, alle cultuurhistorische en erfgoedinstanties zijn tot op het hoogste niveau tegen en – last but not least – de buurt is radicaal tegen.

De UvA zal met een afwijzing van de sloopaanvraag uiteraard niet blij zijn, want de universiteit wil ter plekke nieuwbouw plegen voor een nieuwe bibliotheek geesteswetenschappen en een studiecentrum. De UvA kan dan twee dingen doen: de sloopaanvraag intrekken of de aanvraag handhaven en wachten op de uitslag van juridische procedures.

Mocht de UvA de sloopaanvraag intrekken, dan  lijdt niemand gezichtsverlies: het stadsdeel niet omdat de universiteit – al dan niet onder druk van Oranje – de eer aan zichzelf houdt en  Oranje dus is verlost van de heikele beslissing een vergunning te verlenen of niet. Ook de UvA zou dan geen gezichtsverlies lijden omdat ze zich een publieke afgang bespaart.
Het kan ook zijn dat de UvA de juridische procedures die over het project lopen gewoon doorzet en zal verklaren het te betreuren dat het stadsdeel niet langer meewerkt aan sloop. De kans dat de UvA de procedure (die inmiddels bij de Raad van State is) wint, is dan wel erg gering.

Mocht het stadsdeel vanochtend onverhoopt meedelen dat er wel een sloopvergunning wordt afgegeven, dan zijn de rapen gaar aan de kant van de tegenstanders van sloop: die stappen dan namelijk opnieuw naar de rechter met als mogelijk gevolg dat de plannen met het BG-terrein weer jaren worden uitgesteld.