Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Universiteitsforum UvA krijgt vervolg en wordt groter van opzet

Dirk Wolthekker,
5 juli 2023 - 12:27

Het Universiteitsforum, dat in 2018 als pilot begon op aanbeveling van de commissie Democratisering & Decentralisering, gaat in aangepaste vorm verder. Om het bereik en de impact te verhogen wordt de opzet van het debatplatform gewijzigd en het aantal deelnemers vergroot. De vernieuwingen zullen de komende maanden vorm worden gegeven.

Het Universiteitsforum moet een breed evenement worden dat de universitaire gemeenschap de mogelijkheid geeft om mee te praten over de (beleidsmatige) toekomst van de universiteit. Het forum ‘nieuwe stijl’ gaat waarschijnlijk begin 2024 van start en er zullen twee keer per jaar bijeenkomsten plaatsvinden.

 

Burgerforum

Het Universiteitsforum is in 2018 opgezet na een aanbeveling van de commissie Democratisering & Decentralisering die na de Maagdenhuisbezetting met plannen kwam om de werking van de universitaire democratie te verbeteren. Een van die voorstellen was het instelling van een soort ‘burgerforum’ van universitaire snit dat geregeld bij elkaar zou komen om kwesties of thema’s die aan de UvA spelen gemeenschappelijk te doordenken en meningsvorming te bevorderen. Het forum zou door middel van loting worden samengesteld uit studenten, wetenschappers en niet-wetenschappelijk personeel.

 

Dat is ook gebeurd: er kwam een pilot, die begin 2022 afliep, waarna een evaluatie volgde. Daaruit kwam naar voren dat het forum goed functioneert als plek voor gedachte-uitwisseling en meningsvorming voor de actieve betrokkenen bij de UvA, maar ook dat het bereik en de impact van het forum beperkt is, zoals ook eind 2018 al bleek. Dat moet dus verbeteren.

‘Ik heb de bijeenkomsten van het forum in de afgelopen jaren als zeer waardevol ervaren’

Waardevol

‘Ik heb de bijeenkomsten van het forum in de afgelopen jaren als zeer waardevol ervaren’, zegt collegevoorzitter Geert ten Dam. ‘Medewerkers en studenten die elkaar buiten het forum niet ontmoet zouden hebben, gingen met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s die spelen aan onze universiteit. Ze deelden hun ideeën, wensen en knelpunten met elkaar en met het bestuur. Het gesprek was zowel middel als doel: iedereen binnen de UvA met elkaar in contact brengen en de ideeën over de toekomst van de universiteit als bestuur meenemen in de strategische koers. Die kant van het forum willen we blijven benutten en verder uitbouwen.’

 

Hoe het nieuwe forum er precies uit zal zien, is nog niet helemaal bekend, maar er zal gekeken worden naar de rol van loting bij het selecteren van deelnemers, het samenstellen van een onafhankelijke agendacommissie (en de rol van bestaande UvA-organen zoals de medezeggenschap en de programmering van de tweejaarlijkse evenementen.