Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | Armoede, alcoholisme en ondervoeding onder studenten

Redactie Folia,
4 juli 2023 - 12:06

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 32: 10 maart 1979.

“De aanvallen op de sociaal- rechtspositie van studenten zijn op tal van plaatsen merkbaar. De stijging van de beurzen blijft achter bij de prijsstijgingen. Op de kinderbijslag wordt beknibbeld. Op  studentenvoorzieningen wordt bezuinigd (CREA!). De woningnood, met name van één- en tweepersoonshuishoudens, neemt nog steeds toe.

 

Als gevolg van de schaalvergroting van het onderwijs (extensivering) neemt de begeleiding steeds meer af. Er is sprake van een steeds groter wordende studiedruk, waardoor het steeds moeilijker wordt om dingen naast je studie te doen of om naast je studie wat te werken (wat vaak financieel hoogst noodzakelijk is). Er bestaand plannen om de inschrijvingsduur en cursusduur sterk te verkorten. De vervreemding (en daarmee de “psychische nood”) neemt steeds meer toe. Etcetera... Een situatie die zacht gezegd verre van ideaal is.”

 

Grote golven studentenleed overspoelen de lezer van de map die de Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) heeft samengesteld als inleiding op haar Sociaal-Economisch Congres dat op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart aanstaande in de Oudemanhuispoort zal plaatsvinden.

 

Het moge uit bovenstaand citaat sie duidelijk zijn: op dit congres komt een uiterst breed scala van onderwerpen aan de orde. In het verleden hield de ,,Secretaris Sociaal” van de ASVA zich voornamelijk bezig met studentenhuisvesting en samen met de ,,Secretaris Studiefinanciering” met de inkomenspositie van de student. Eens in de zoveel tijd werd dan nog geconstateerd dat de mensa- prijzen weer geheel ten onrechte waren gestegen.

Alcoholisme, sexuele problemen, moeheid, moedeloosheid, zelfmoord: men krijgt geen al te vrolijke indruk van het studentenleven

Het blikveld blijkt inmiddels behoorlijk te zijn uitgebreid. Deze oude thema's blijven actueel, maar daarnaast komt in de map en op het congres ook het psychisch en lichamelijk welzijn van de student uitvoerig aan de orde. Alcoholisme, sexuele problemen, moeheid, moedeloosheid, zelfmoord... het passeert allemaal de revu: men krijgt geen al te vrolijke indruk van het studentenleven anno 1979. De reeds genoemde huisvestingsperikelen, slechte inkomenspositie, (daarmee samenhangende) slechte voeding, studieproblemen en het gebrek aan goede en betaalbare opvangmogelijkheden liggen hier weer aan ten grondslag.

 

Hiernaast en in samenhang hier- mee zal op het congres ook de studiesituatie in meer beperkte zin aan de orde komen. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud van het onderwijs (een thema waarmee de ASVA zich ook al weer enige jaren wat intensiever bezighoudt), maar ook de selectie,. beoordeling en begeleiding in de onderwijssituatie, ook wel samengevat on de noemer “onderwijsverzorgingsstructuur.”

 

Dit is een fragment uit het artikel ‘armoede, alcoholisme, grijze verf, ondervoeding en sexuele nood’, uit Folia Civitatis van 10 maart 1979.