Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | Mannen en vrouwen op dezelfde zaal in AMC

Redactie Folia,
3 juli 2023 - 13:58

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 31: 14 oktober 1978.

Wil het Academisch ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam kunnen uitkomen met het hem toegemeten beddenaantal van 950 in het nieuwe Academisch medisch centrum, dat Wilhelminagasthuis en Binnengasthuis gaat vervangen, dan zullen een aantal speciale maatregelen moeten worden getroffen. Eén daarvan zou kunnen zijn, dat op het AMC-terrein in de Bullewijkpolder een poliklinisch “hotel” wordt opgericht. Een andere maatregel is, dat er geen aparte mannen- en vrouwenafdelingen meer komen; mannen en vrouwen zullen op alle afdelingen dóór elkaar verpleegd moeten kunnen worden.

 

Eén en ander blijkt uit een brief, die het Stafconvent (de vergadering van afdelings- hoofden van WG en BG) op 8 juni van dit jaar aan het bestuur van het Academisch ziekenhuis heeft verstuurd en die onlangs ter kennisname aan de subfaculteitsraad geneeskunde is toegezonden.

“Het beddental van 1040 is het absolute minimum, waarmee een academisch ziekenhuis op het vereiste niveau zou kunnen functioneren”

Het Stafconvent wijst er in dat schrijven op, dat in de oorspronkelijke plannen voor het AMC een beddental van 1040 was opgenomen, met daarnaast nog een aantal van ongeveer 150 speciale bedden (hoofdzakelijk voor psychiatrische patiënten). Deze omvang was, aldus het schrijven voor de subfaculteit geneeskunde “het absolute minimum, waarmee een academisch ziekenhuis op het vereiste niveau zou kunnen functioneren”.

 

[…]

 

Met bovengenoemde maatregelen ziet het Stafconvent mogelijkheden om de toegemeten 950 bedden ,,op een enigszins aanvaardbaar niveau” te functioneren, mits ook nog aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: op alle bedden in het ziekenhuis zullen intensievere behandelingen verricht moeten kunnen worden (wat nu nog niet het geval is), de scheiding van de geslachten op de afdelingen zal niet langer mogelijk zijn (mannen en vrouwen zullen dóór elkaar verpleegd moeten worden, zoals dat nu al gebeurt op de intensive care en de hartbewakingsafdelingen) en tenslotte zullen bedden door meerdere deelspecialismen gebruikt moeten kunnen worden. Als aan al deze voorwaarden is voldaan kan proefschrift het Stafconvent ,,zij het onder uitdrukkelijk protest het opgelegde beddenaantal aanvaarden”, aldus de brief aan het ziekenhuisbestuur.

 

Dit is een fragment uit het artikel ‘Mannen en vrouwen op dezelfde zaal in AMC’, uit Folia Civitatis van 14 oktober 1978.