Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Folia telt af | De UvA houdt rekening met een studentenstop bij geschiedenis

Redactie Folia,
22 juni 2023 - 13:00

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 24: 11 september 1971.

Ook bij de studierichting geschiedenis van de universiteit van Amsterdam wordt nu ernstig rekening gehouden met de mogelijkheid van een studentenstop. In een brief aan de faculteit deelt prof. v.d. Kieft weliswaar mee dat men via een landelijk overleg binnen de sectie geschiedenis van de Academische raad na wil gaan welke mogelijkheden er zijn om uit de impasse te geraken, de verwachtingen over de resultaten van dat overleg zijn bepaald niet hooggespannen, Prof. v.d. Kieft: “Ik geloof niet dat we mogen hopen daar tot een adequate oplossing te komen. Alle afdelingen geschiedenis in den lande worstelen immers met het probleem van een te beperkte capaciteit.” 


 Het instituut van geschiedenis aan de Utrechtse universiteit werd aanvankelijk het meest direct geconfronteerd met een onrustbarende toename van het aantal eerstejaars: overschreed de voorgaande jaren het aantal meldingen de grens van 45 niet, dit jaar liep het aantal inschrijvingen op tot ruim 130. Maatregelen konden niet uitblijven. 

Ik vind het besluit nogal overhaast genomen. Men had toch op z’n minst de telefoon kunnen pakken om overleg te plegen

Op 20 augustus nam de universiteit dan ook het besluit het aantal toe te laten eerstejaars te beper ken tot 45. De beslissing wekte nogal wat irritatie op bij de collega-historischie elders. Prof.v.d Kieft: “Ik was teleurgesteld toen mij dit ter ore kwam. Ik vind het besluit nogal overhaast genomen. Men had toch op z’n minst even de telefoon kunnen pakken om overleg te plegen.” 


 De historici in Amsterdam, die door de Utrechtse maatregel bevreesd waren voor een extra toe- loop van studenten, belegden op woensdag 1 september ijlings een algemene vergadering om zich over nadere stappen te beraden. Op deze vergadering sprak prof v.d. Kieft, de hoogleraar-directeur van het seminarium, zich ondubbelzinnig uit vóór een studentenstop. Een massale toeloop van studenten zou, gezien de vorig jaar afgekondigde personeelsstop, niet gepaard gaan met een evenredig accres van de wetenschappelijke staf. De garanties voor goed onderwijs zouden in dat geval niet meer gegeven kunnen worden. Bovendien meende hij dat het onderzoek, dat toch al moeilijkheden ondervindt door gebrek aan tijd, bij een beperkte toelating nog verder in het gedrang zou komen; de gedachte daaraan vond hij bepaald falend beleid.  


Dit is een fragment uit het artikel ‘Beperkte toelating ook in Amsterdam waarschijnlijk’, uit Folia Civitatis van 11 september 1971.