Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | De Folia-redactie zoekt voor het eerst stagiairs

Redactie Folia,
15 juni 2023 - 13:00

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 19: 19 maart 1966.

De redactie van Folia maakt belangstellenden erop opmerkzaam dat studenten van onverschillig welk studievak, die het kandidaatsexamen hebben afgelegd, een stage kunnen lopen op de redactie van het universiteitsweekblad. De opzet van de regeling is deze, dat degenen die zich journalistiek willen bekwamen daartoe in universitair verband en zonder dat daardoor de duur van hun studie behoeft te worden beïnvloed, in de gelegenheid worden gesteld door het verrichten van dergelijke arbeid zich de kans te verschaffen van een introductie bij de Nederlandse dagbladpers. Deze introductie is in het algemeen bedoeld voor hen die gedurende een korte periode op de redactie van een dagblad willen worden aangesteld.

 

Een verder voordeel van deze stage is dat degenen die na hun studie met de journalistiek te maken zullen krijgen in een vroeg stadium hun aanleg voor dit vak kunnen toetsen. Behalve studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen worden dus ook studenten van andere faculteiten gewezen op de mogelijkheden die deze journalistieke stage biedt. De stag beslaat een halve dagtaak, de duur ervan bedraagt minsten vier maanden. In principe kan met het collegerooster van gegadigden rekening worden gehouden. Degenen die belangstelling hebben voor deze stage worden verzocht zich in verbinding te stellen met de secretaresse van professor Rooij van het Instituut voor Perswetenschap.

 

Uit: ‘Journalistieke stage op de redactie van Folia’ . Folia, 19 maart 1966