Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Jeroen Oerlemans (UvA)
actueel

Casual UvA kondigt opnieuw nakijkstaking aan

Sterre van der Hee,
31 mei 2023 - 17:03

Casual UvA, een actiegroep van medewerkers met voornamelijk tijdelijke contracten, start opnieuw een nakijkstaking in blok 5. De actiegroep zegt ontevreden te zijn met de implementatie en de resultaten van het nieuwe docentenbeleid. De UvA stelt dat wel degelijk flinke veranderingen zijn doorgevoerd. 

Casual UvA hief de vorige nakijkstaking in 2022 – waaraan ruim 120 juniordocenten meededen – op nadat de UvA het nieuwe docentenbeleid aankondigde. De actiegroep zei de universiteit te bewonderen voor de voornemens uit dit beleid: onder andere het stoppen met jaarcontracten voor (junior-)docenten, die in plaats daarvan ofwel vierjarige contracten ofwel vaste contracten moesten krijgen. Casual UvA zag daarin ‘een stap richting het verbeteren van de werkpositie van docenten’ en ‘het bestrijden van de kwetsbare positie waarin veel tijdelijke docenten zitten’. 

Bijna honderd D4-docenten zouden de overstap hebben gemaakt naar een vaste baan als docent D3 en een contract van 0,8 tot 1 fte is de standaard voor nieuwe vacatures

Nu zegt de actiegroep in een statement ontevreden te zijn met de resultaten.Via juniordocent Alexandra Lopez (sociologie) laat Casual UvA weten dat volgens de actiegroep ‘problemen als onzekere arbeidsomstandigheden, gebrek aan professionele ontwikkeling en werkoverbelasting niet zijn aangepakt’. Casual UvA stelt verder dat gesprekken met verschillende afdelingen en het College van Bestuur te weinig hebben opgeleverd. De groep koos voor een nakijkstaking omdat het ‘de druk op studenten en docenten minimaliseert, maar toch aanzienlijke druk uitoefent op het bestuur van de UvA.’ (Overigens voelde een groep studenten zich vorig jaar wel degelijk de dupe.)

 

Meer vaste contracten 

De UvA stelde in april na een evaluatie van het nieuwe docentenbeleid dat wel degelijk flinke veranderingen zijn doorgevoerd. Zo zouden bijna honderd D4-docenten (die alleen werkgroepen geven) de overstap hebben gemaakt naar een vaste baan als docent D3 (met ook coördinerende taken), wordt een vierjarig tijdelijk contract de standaard voor D4-docenten en is een contract van 0,8 tot 1 fte de standaard voor nieuwe vacatures. Voor D3- en D4-docenten is daarnaast 0,1 fte gereserveerd voor professionele ontwikkeling, bij D2 en D1 is dat 0,2 fte. Ook moeten alle docenten in juni een Persoonlijk Ontwikkelplan hebben. 

 

Omdat implementatie op faculteiten in de praktijk soms weerbarstig is, zegt de UvA, kunnen docenten advies inwinnen bij de onafhankelijke UvA-brede Commissie Docentenbeleid als ze er met hun supervisor niet uitkomen. UvA-bestuursvoorzitter Geert ten Dam zegt te willen doorgaan op deze ingeslagen weg, voorzitter Gerwin van der Pol van de Centrale Ondernemingsraad ziet dat er ‘eindelijk meer waardering is voor werk dat docenten doen’. Ook de COR wil erop blijven letter dat alle faculteiten ‘dit op dezelfde manier, in de geest van het beleid en ruimhartig doorvoeren.’ Het CvB zegt open te staan voor verdere gesprekken met Casual UvA. 

Wat wil Casual UvA?
  • Meer permanente contracten

Met het nieuwe docentenbeleid hebben veel D4-docenten een D3-contract gekregen, maar volgens Casual UvA zijn ook van veel D4-docenten contracten niet verlengd. De D4-docentenpoule wordt volgens de actiegroep een vijver van ‘uitbuitbaar en werkwerpbaar academisch personeel’ die zich door tijdelijke contracten niet durven uit te spreken. Ook ziet Casual UvA dat er een ‘onofficiële PhD-eis’ bestaat voor een D3-docentencontract. 

  • Meer professionele ontwikkeling

De actiegroep wil tracks voor academisch personeel met duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Nu zouden D4-docenten bijvoorbeeld een PhD nodig hebben om naar D3 door te stromen, terwijl ze in hun vierjarige D4-contract geen tijd hebben om een PhD te behalen, en voor het volgende D4-contract als overgekwalificeerd worden bestempeld. De groep wil onderzoekstijd voor al het academisch personeel. 

  • Transparantie over werklast

De actiegroep stelt dat docenten structureel overwerken, iets wat onderstreept door een recent FNV-rapport. Casual UvA wil een eerlijke herbeoordeling van de werklast. 

De actiegroep zegt in een reactie oog te hebben voor de positieve ontwikkelingen, maar stelt dat het beleid in grote lijnen nog teveel tekortkomingen heeft en dat verschillende faculteiten het beleid verschillend uitvoeren. Waar een aantal D4-docenten inderdaad vaste D3-docentcontracten heeft gekregen zouden van veel docenten contracten ook niet verlengd zijn. Volgens de actiegroep was vorig jaar een ‘genereus beleid’ beloofd maar strookt dit niet met de praktijk. 

 

Ook stelt Casual UvA dat faculteiten en afdelingen medewerkers zonder PhD-graad ‘onofficieel een vast D3-contract hebben geweigerd’ waardoor contracten van docenten niet zijn verlengd, wat zou hebben gezorgd voor ‘stress bij de ontslagen docenten en extra werkdruk voor de docenten die aanbleven’. Door werkdrukte zou ook geen tijd zijn voor professionele ontwikkelingsplannen, en ook gesprekken met de Commissie Docentenbeleid zouden niet soepel verlopen (lees hier de hele reactie van Casual UvA). De groep wil dan ook een tijdelijk moratorium op alle eindigende contracten tot een overeenkomst is bereikt waarmee de actievoerende docenten kunnen leven, naast de eis dat D4-docenten ook tijdelijke contracten kunnen krijgen. 

 

5 juni: update

De UvA  laat in een reactie weten zes weken geleden van Casual UvA een brief te hebben ontvangen waarin zorgen werden ge-uit over de implementatie van het nieuwe personeelsbeleid.  Een woordvoerder van de UvA zegt nu: ‘Het CvB heeft hierop gereageerd met de oproep om te komen praten over de implementatie. Daarop is niets vernomen, maar nu is er wel een staking. Het beleid dat is overeengekomen met bonden en ondernemingsraad, een jaar geleden, kost tijd om goed te implementeren. We realisren ons dat het op punten beter kan, maar het beleid zal wel gewoon worden geïmplementeerd.’