Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | Huren studentenkamers ruim 40% te hoog

Redactie Folia,
13 juni 2023 - 14:06

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 17: 25 januari 1964.

De studentenkamers in door de overheid gesubsidieerde Stichtingshuizen zijn de laatste vier jaar met ruim 33% gestegen. De door de vorige minister van O.K. en W., mr. J. M. L. Th. Cals, aangekondigde geleidelijke verlaging van de huursubsidie voor dergelijke Stichtingshuizen zou betekenen, dat de huur van deze studentenkamers nog eens met 15 à 10% omhoog zou gaan. De toch al ongunstige uitzonderingspositie van de Nederlandse student op het gebied van de volkshuisvesting zou hierdoor nog verder verergeren, aldus de Commissie Huisvesting, die de Nederlandse Studenten Raad onlangs heeft benoemd om een zo breed en diepgaand mogelijk onderzoek in te stellen naar de huidige woonomstandigheden van de nederlandse student. Het is de NSR gebleken, dat de betrokken instanties geneigd zijn de hiermee samenhangende problemen te weinig ernstig te nemen; waarschijnlijk, omdat de uitspraken hierover tot nu toe gebaseerd waren op onderzoeken van een beperkt en locaal karakter. Als geen huurverlaging mogelijk is, moet minstens een rigoreuze huurstop voor door Stichtingen beheerde studentenkamers worden verlangd. Dit te meer, omdat in de praktijk het huurpeil van de Stichtingkamers mede bepalend is voor de kamerhuren die particulieren vragen.

‘Als men het jaarinkomen van de student op ƒ 2600,- stelt zou de gemiddelde kamerhuur niet meer dan ƒ 38,50 mogen bedragen’

In vergelijking met het bestedingspatroon van gezinnen met een inkomen tussen ƒ 4000,- en ƒ 8000,- zou de gemiddelde kamerhuur ongeveer 16% van het inkomen van de student mogen bedragen. Als men het jaarinkomen van de student, rekening houdend met het doorgaans gehanteerde maximumbedrag van de Rijksstudietoelagen, op ƒ 2600,- stelt, volgt daaruit – twee betrekkelijk goedkope vakantiemaanden inbegrepen – een maandinkomen van ongeveer ƒ 240,- bruto. Uitgaande van 16% hiervan voor huisvesting zou de gemiddelde kamerhuur niet meer dan ƒ 38,50 mogen bedragen. Uit een voorlopig onderzoek is de Commissie Huisvesting echter gebleken, dat de doorsnee huurprijs voor studentenkamers tussen de ƒ 50,- en ƒ 60,- ligt. In procenten uitgedrukt betekent dit resp. 30% en 56% te hoog.

 

Artikel ‘Huren studentenkamers ruim 40% te hoog’ uit de Folia van 25 januari 1964.