Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | Zorgen om energieverbruik in 1955

Redactie Folia,
31 mei 2023 - 12:57

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 8: 26 februari 1955.

Met de toepassing van het vuur in de alleroudste geschiedenis van de mensheid vangt de ontwikkeling aan van het gebruik door de mens van de energie en begint ook de exploitatie van de bronnen van deze energie.

 

Zoals reeds deze eerste toepassing van de energie de mens zich deed onderscheiden van de dieren, zo is ook de ontwikkeling van het gebruik van de energie kenmerkend voor de ontwikkeling van de mensheid. Onderscheidt niet de menselijke wereld van 50, 100 jaren geleden, meer dan in voedsel, kleding, taal of organisatie, zich door het gebruik van de tegenwoordige toestand?

Het probleem van de toekomstige energievoorziening is verder ook daarom zo ernstig, omdat op dit gebied de mensheid niet leeft van wat de aarde telkenjare opnieuw voortbrengt

Aanvankelijk vonden de 1 á 10 millioen mensen, die zo omstreeks 10.000 jaar voor Christus de aarde bevolkten, in de uitgestrekte bossen een onuitputtelijke bron. Een wereldbevolking van 225 - 325 millioen, zoals aanwezig omstreeks het begin van de jaartelling, was echter reeds oorzaak, dat in de dichter bevolkte gedeelten, zoals India, China, Italië en Spanje, de sterke ontbossing plaats vond, die in zo sterke mate het verdere lot van deze gebieden heeft bepaald.

 

De snelle groei van de wereldbevolking, die omstreeks 1600 een aanvang neemt, maar vooral de sterke stijging van het gebruik van energie per hoofd bevolking, die gepaard gaat met de industriële revolutie, die aangevangen is, in de eerste helft van de 19de eeuw, is oorzaak, dat men zich thans ernstig bezig houdt met de in de titel gestelde vraag naar de energievoorziening.

 

Het probleem van de toekomstige energievoorziening is verder ook daarom zo ernstig, omdat op dit gebied de mensheid, anders dan bij de voedselvoorziening, niet leeft van wat de aarde telkenjare opnieuw voortbrengt, maar bezig is het kapitaal te teren, dat millioenen jaren geleden werd gevormd.

 

Ons huidig energieverbruik wordt slechts voor een gering deel gedekt door hout, landbouwafval, waterkracht en wind, maar het komt vrijwel uitsluitend ten laste van fossiele brandstoffen: steenkool, bruinkool, aardolie en aardgas.

 

Artikel ‘Is onze energie onuitputtelijk?’ uit de Folia van 26 februari 1955.