Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia / Sija van den Beukel
actueel

Folia telt af | Internationale studentenpersconferentie

Redactie Folia,
30 mei 2023 - 14:07

Folia bestaat komend najaar 75 jaar. De redactie blikt dagelijks met een (deel van een) artikel of video letterlijk terug op elk van die jaren en telt zo af naar 13 oktober, de dag dat ‘het mededelingenblad voor de civitas’ precies 75 jaar bestaat. Vandaag deel 7: 16 oktober 1954.

Van 5 tot 8 October j.l. is op Kasteel Oud Poelgeest bij Leiden de Vierde Internationale Studentenpersconferentie gehouden. Op deze conferentie zijn vele contacten gelegd en ervaringen uitgewisseld, die de redacteuren der verschillende studentenbladen van nut zullen zijn. Het belangrijkste is echter, dat men op voorstel van de Nederlandse delegatie heeft besloten een internationaal studentenblad te gaan uitgeven, waarvan het eerste nummer in Maart van het volgend jaar zal verschijnen. 

De Internationale Studenten Conferentie is in 1950 opgericht door een aantal Westerse landen die zich afgewend hadden van de Internationale Unie van Studenten

Het congres was georganiseerd door de Nederlandse Studenten Raad in samenwerking met COSEC, het Coordinating Secretariat van de Internationale Studenten Conferentie, dat bevestigd is te Leiden. Er waren 40 deelnemers uit 15 landen: behalve Frankrijk, Engeland, Nederland, België, Zweden, Zwitserland en Schotland, waren ook West-Duitsland, Canada, Japan, Spanje Indonesië, de Saar, Argentinië en Chili vertegenwoordigd. Men zal opmerken dat de landen achter het ijzeren gordijn ontbreken. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de Internationale Studenten Conferentie in 1950 is opgericht door een aantal Westerse landen die zich afgewend hadden van de Internationale Unie van Studenten, welke steeds meer het karakter van een communistische organisatie ging aannemen. De president van de Nederlandse Studenten Raad, J.J. Boreel, werd tot voorzitter van de vergadering gekozen. Aan zijn uitstekende leiding en aan het vele werk, verricht door de heren A. Doeve en P.H. Drabbe, secretaris resp. perschef van de NSR, is het vlotte verloop van deze conferentie te danken. 

 

Onmiddellijk na de opening van de conferentie protesteerde de Argentijnse afgevaardigde tegen de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Spaanse Unie van Studenten. Hij beschouwde deze Unie als een jeugdafdeling van de enige in Spanje geoorloofde politieke partij. Volgens de definitie van de Nationale Unie moet dit een organisatie zijn met een bestuur dat door vrije verkiezing gevormd wordt, en de Spaanse Unie van Studenten heeft bevestigd dat het bestuur door de Caudillo wordt gekozen. Derhalve voldoet de SEU niet aan de voorwaarden om aan een studentenconferentie deel te nemen. De vergadering, die zich niet gerechtigd achtte een besluit in deze kwestie te nemen, beval haar aan in de aandacht van de volgende Internationale Studenten Conferentie. 

 

Later verliet de Argentijnse afgevaardigde zelfs de vergadering, toen een voorstel werd verworpen om geen geld meer van Spanje te aanvaarden voor het internationale persnieuws “Student Mirror”. 

Het Finse “Ylioppila-slehti” wordt aan alle parlementsleden gezonden en heeft een belangrijke invloed op het regeringsbeleid

De jaarrapporten over de studentenpers in de verschillende landen werden de deelnemers op schrift aangeboden, hetgeen de besprekingen ervan zeer heeft bespoedigd. Het zou te ver voeren hier nader op in te gaan, beter is het een algemene indruk van de buitenlandse studentenpers te geven. De Franse en Duitse bladen bevatten steeds talrijke artikelen over politiek. In een nummer van het West-Berlijnse  “Colloquium” ziet men bijvoorbeeld studenten met spandoeken door de straten trekken: STUDENTEN KEINE BETTELSTUDENTEN en ERHEBUNG VON SCHULGELD SOCIALER RÜCKSCHRITT terwijl in het Franse “La Voix Dentaire” studenten en professoren demonstreren tegen “le budget-caricature de l’Education Nationale”.

 

De Engelse en Amerikaanse bladen houden zich daarentegen, naast het universiteitsnieuws, vooral met sport bezig. Ter illustratie van de totaal andere mogelijkheden voor een studentenblad in het buitenland, noem ik verder nog de Amerikaanse “Michigan Daily”, een dagblad (!) van gemiddeld 24 pagina’s dat weliswaar voor de helft uit advertenties bestaat maar voor de rest inderdaad met universiteitsnieuws is gevuld, en het Finse “Ylioppila-slehti” dat in Finland het blad is dat door alle academici gelezen wordt. Het wordt ook aan alle parlementsleden gezonden en heeft een belangrijke invloed op het regeringsbeleid: de minister-president is oud-redacteur van het blad. 

 

Sinds enige jaren wordt in Berlijn in samenwerking met COSEC uitgegeven de “Student Mirror”, een internationaal persnieuwsblad, dat in het Engels, Frans, Duits en Spaans verschijnt. Dit blad geeft aan de studenten objectieve informatie over universiteiten en studentenleven in andere landen.