Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Wessel Wierda
actueel

Protest voor studentenwoningen Kronenburg: ‘Schiphol is onschendbaar’

Wessel Wierda,
15 februari 2023 - 11:12

Tientallen studenten demonstreerden afgelopen dinsdag voor de komst van 2.500 studentenwoningen in de Amstelveense wijk Kronenburg. ‘De huurprijzen in Amsterdam zijn het gevolg van slecht, neoliberaal beleid.’

‘Schiphol is het stoutste jongetje van de klas dat nooit iets fout kan doen,’ roept Asva-bestuurslid Huisvesting Bor van Zeeland op het plein voor studentencampus Uilenstede. Zijn toehoorders reageren instemmend. Prompt verzint hij een toenaam: ‘Schiphol, de onschendbare!’, gevolgd door de opzwepende leus: ‘Hee hee, hoo hoo, Schiphol has got to go,’ en het inmiddels bekende mantra: ‘Students over Schiphol!’

Asva-bestuurslid Huisvesting Bor van Zeeland

De luchthaven is duidelijk de grote boosdoener op dit nieuwe woonprotest van studentenvakbond Asva, de studentenbond van de Vrije Universiteit (SRVU) en de Communistische Jongerenbeweging. Aanleiding is de houding van minister van Infrastructuur Mark Harbers, die ondanks een aangenomen Kamermotie en een eerder woonprotest, nog geen grote stappen heeft ondernomen om 2.500 nieuwe studentenwoningen in het nabijgelegen Kronenburg te realiseren.

 

Aanvankelijk waren er door de gemeente Amstelveen zelfs 4.000 studentenwoningen gepland in de wijk, maar de Raad van State stak daar medio mei een stokje voor, nadat minister Harbers naar de afdeling bestuursrechtspraak was gestapt.

Geluidshinder

De bouw van nieuwe studentenwoningen dichtbij Schiphol zou volgens de minister in strijd zijn met de wet op de luchtvaart. Want ‘de geluidshinder en de kans op ongelukken zijn daar groter dan in andere zones’, lichtte een woordvoerder van de Inspectie Leefomgeving en Transport eerder toe.

Foto: Wessel Wierda
Jacob Kravitz (links)

De studenten op dit woonprotest zijn het daar allerminst mee eens. ‘Ik zag hoe dicht de vliegtuigen over de gebouwen van Uilenstede vlogen en het geluid was buiten merkbaar,’ erkent student Business Administration Jacob Kravitz, ‘maar er is geen logische reden om gebouwen van dezelfde hoogte nu te weren op Kronenburg. Zeker niet nu we midden in een wooncrisis zitten.’ Overigens is het vandaag erg stil op de campus van Uilenstede en in de lucht is slechts één condensspoor van een overtrekkend vliegtuig te zien.

 

Volgens oud-SRVU-voorzitter Pieter van Rossum, een van de sprekers op het woonprotest, prioriteert minister Harbers Schiphol boven studentenwoningen. ‘Terwijl iedereen weet dat de huurprijzen in Amsterdam geen natuurramp zijn, maar een consequentie van slecht, neoliberaal beleid,’ zegt hij stellig.

Foto: Wessel Wierda
Voorzitter Jonge Democraten Amsterdam Floris van der Valk (links)

Moerassig gebied

Ook de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge moet het ontgelden onder de aanwezigen. ‘Ik zou minister De Jonge willen oproepen om zijn prioriteiten te heroverwegen,’ zegt Floris van der Valk plechtig. Hij is voorzitter van de Amsterdamse tak van de Jonge Democraten, een jongerenpartij die gelieerd is aan D66. ‘De Jonge moet meer waarde hechten aan de belangen van studenten,’ vindt hij.

 

Even later begint de aangekondigde mars. Onder toeziend oog van een politiebusje marcheert de stoet in zuidelijke richting om vervolgens halt te houden bij een drassig, braakliggend terrein. ‘Welkom op Kronenburg,’ zegt Asva-bestuursvoorzitter Huisvesting Van Zeeland schertsend. Het terrein waar het allemaal om draait doet de menigte – die Engels als voertaal hanteert – enkel denken aan een swamp (een moeras). Schoenen van studenten verdwijnen bij tijd en wijle langzaam in het zompige veld. Voor oud-SRVU-voorzitter Pieter van Rossum reden om een nieuwe leus in het leven te roepen: ‘Students over swamp!’