Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Mathieu Stern (Unsplash).
actueel

Het is te laat om collegegeld te verlagen

Hoger Onderwijs Persbureau,
21 november 2022 - 14:30

Verkeerde berekening of niet, het kabinet kan het collegegeld voor het komende studiejaar niet meer verlagen, schrijft minister Dijkgraaf in antwoord op Kamervragen. De deadline is al voorbij.

Per 1 september 2023 gaat het collegegeld met 105 euro omhoog en bedraagt per die datum 2.314 euro. Het kabinet volgt hiermee de inflatie, zoals het CBS die berekent. Maar het CBS twijfelt inmiddels aan zijn eigen methode en gaat die aanpassen.

 

Gezien die nieuwe methode zou de stijging slechts 67 à 85 euro hoeven zijn, meldde het HOP eerder. Het CDA en Volt stelden hierover schriftelijke vragen. Kon het collegegeld niet een paar tientjes omlaag? Nee. Het ministerie moet het nieuwe tarief altijd vóór 1 november bekendmaken en die datum is achter de rug, staat in het antwoord van minister Dijkgraaf. Bovendien gaat het CBS die nieuwe methode volgend jaar pas invoeren – en niet met terugwerkende kracht, aldus de minister.

 

Dijkgraaf is dus niet van plan het tarief alsnog te verlagen. Hij ziet er ook geen noodzaak toe.

Basisbeurs

Dijkgraaf is dus niet van plan het tarief alsnog te verlagen. Hij ziet er ook geen noodzaak toe, gezien de komst van de basisbeurs en de inflatiesteun voor een deel van de studenten (165 euro bovenop de basisbeurs voor uitwonende studenten). Er ligt ‘gebalanceerd pakket’ voor studenten.

 

Overigens dreigde het collegegeld aanvankelijk twee keer zo hard te stijgen (met 212 euro), omdat het ministerie altijd het inflatiecijfer van de maand april gebruikte. Dat cijfer was afgelopen april bijna tien procent. Dat vond minister Dijkgraaf te gortig. Voortaan kijkt het ministerie naar de inflatie over een heel jaar, zodat er minder uitschieters zullen zijn.

 

Eerstejaars studenten betalen volgend jaar de helft van het wettelijk collegegeld, net als tweedejaarsstudenten van de lerarenopleidingen. Deze halvering verdwijnt een jaar later, per september 2024, in ruil voor een hogere aanvullende beurs.