Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sander Nieuwenhuys (UvA)
actueel

Nieuwe cao: 4 procent meer loon, nog geen afspraak over flexdocenten

Hoger Onderwijs Persbureau,
13 mei 2022 - 13:55

De lonen gaan 4 procent omhoog staat in de nieuwe cao voor de universiteiten. Ook krijgen medewerkers eenmalig 400 euro extra. Afspraken over vaste banen voor docenten volgen nog.

De loonsverhoging van 4 procent gaat per 1 juli in. De bonus van 400 euro is naar rato van het dienstverband, dus deeltijders ontvangen minder. Wel is het bedrag hoger voor degenen op het universitaire minimumloon van 14 euro per uur. Zij krijgen 750 euro.

 

Tijdelijk

Gisteren hebben tientallen docenten voorafgaand aan de onderhandelingen geprotesteerd tegen de flexcultuur aan de universiteiten. Veel docenten moeten de tijdelijke contracten aan elkaar rijgen, is de klacht.

 

Daar gaat iets aan veranderen, menen de vakbonden, maar concrete toezeggingen hebben ze nog niet gekregen. In het akkoord staat alleen dat vakbonden en werkgevers er afspraken over gaan maken.

 

Studie

De universiteiten spreken zelf van een ‘gezamenlijke studie’ naar meer vaste contracten. De onderhandelaar namens de universiteiten, VU-bestuurder Marcel Nollen, zegt in een persbericht: ‘De universiteiten en werknemersorganisaties zien dat er behoefte is aan een helder loopbaanperspectief voor docenten dat recht doet aan hun bijdrage aan de universiteiten. Goed werkgeverschap staat hierbij voorop.’

 

De UvA heeft al aangekondigd zelf aan de gang te gaan met een beter docentenbeleid, en hierbij niet te wachten op eventuele afspraken in de cao.

 

Het akkoord bevat ook een verbetering van het ouderschapsverlof, vooruitlopend op de nieuwe regels per 1 augustus. De ouders krijgen 70 procent doorbetaald (dat was 62,5 procent) en hebben ook recht op verlof als ze korter dan een jaar in dienst zijn.

 

Onderhandelaarsakkoord

Het gaat om een onderhandelaarsakkoord. Werkgevers en vakbondsleden moeten er nog mee akkoord gaan. De nieuwe cao zal gelden tot 1 april 2023. De oude cao liep tot 1 april. Gezien de hoge inflatie wilden vakbonden en universiteiten snel een nieuw akkoord sluiten.

Lees meer over