Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniel Rommens
actueel

UvASociaal uitgesloten van deelname aan verkiezingen studentenraad

Dirk Wolthekker,
28 april 2022 - 14:06

Het centraal stembureau van de UvA heeft besloten dat UvASociaal niet mag meedoen aan de studentenraadsverkiezingen van 16 mei. Een tragisch voorval rond de oorlog in Oekraïne en miscommunicatie leidde tot veel te late en verkeerde inlevering van de kieslijsten. UvASociaal heeft bezwaar aangetekend.

UvASociaal had – evenals de andere deelnemende partijen – de kieslijsten moeten inleveren volgens artikel 20, lid 1 en 2 van het Kiesreglement van de centrale en facultaire studentenraden. Daarin wordt bepaald dat de lijsten op de laatste dag van de inlevering, in dit geval 19 april, uiterlijk om 17.00 uur en persoonlijk (fysiek) moeten worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Maar Sofiya Koba, de Oekraïense voorzitter van UvASociaal, kreeg een paar uur voordat zij de lijsten zou inleveren tragisch nieuws uit het oorlogsgebied in Oekraïne: een van haar beste vrienden was om het leven gekomen. Begrijpelijkerwijs raakte ze zo van streek dat haar hoofd niet meer naar de verkiezingen stond.

Het centraal stembureau van de UvA erkent dat de oorlog in Oekraïne ‘uitzonderlijk is’, maar het bureau voegt daar wel aan toe ‘dat dit niet geldt voor de indirect hierdoor ontstane situatie’

16.32 uur

Uit de verslaggeving van het centraal stembureau blijkt dat Koba het centraal stembureau telefonisch van het voorval op de hoogte heeft gesteld om 16.32 uur, dus een half uur voor de deadline. Kort daarop stuurde Koba een sms dat een ander bestuurslid van UvASociaal om 17.30 de lijsten zou aanleveren. Dat gebeurde vervolgens niet persoonlijk, maar elektronisch per e-mail en niet om 17.30, maar later. De laatste lijst was binnen om 18.40 uur. Ze waren dus niet alleen te laat aangeleverd, maar ook op de verkeerde manier.

 

De volgende ochtend, 20 april om 11.12 uur, heeft het bureau een bericht gestuurd aan voorzitter Koba waarin werd opgesomd wat hier mis was gegaan en dat het bureau graag tekst en uitleg zou willen hebben. De secretaris van het bureau heeft vervolgens om 12.35 uur aan de balie van het Maagdenhuis de lijsten in ontvangst genomen van Alicja Staszak, een van de andere bestuursleden van UvASociaal. Tijdens de zitting van het centraal stembureau op 25 april bleek dat dat er binnen het bestuur van UvASociaal ook miscommunicatie was ontstaan over de aanlevering.

 

Welbewust risico

Het centraal stembureau van de UvA erkent dat de oorlog in Oekraïne ‘uitzonderlijk is’, maar het bureau voegt daar wel aan toe ‘dat dit niet geldt voor de indirect hierdoor ontstane situatie, waarin het voor UvASociaal onmogelijk is gebleken de kandidatenlijsten op tijd in te komen leveren’. Het bureau beroept zich niet alleen op de formele regels, maar bovendien op het feit dat partijen een volle week hadden om de lijsten in de leveren, namelijk vanaf maandag 11 april. ‘Partijen die het op de laatste dag en zelfs op het laatste uur laten aankomen, waaronder in dit geval UvASociaal, nemen welbewust een risico, een risico dat volledig voor hun rekening komt. Als zich vervolgens (toch) een calamiteit voordoet, mag van de partij worden verwacht dat een uiterste inspanning wordt geleverd om de lijst(en) nog op tijd in te leveren.’ Dat is niet gebeurd. Alles bij elkaar is het voldoende reden voor het bureau om UvASociaal uit te sluiten van deelname aan de verkiezingen.

 

Beroep

Als gevolg van de uitsluiting doet een van de belangrijkste spelers bij de studentenraadsverkiezingen dit jaar niet mee. UvASociaal had een lijst ingediend voor de CSR en daarnaast bij Economie & Bedrijfskunde, Social Sciences, Psychologie en PPLE. Door de uitsluiting van UvASociaal is het speelveld opeens helemaal open voor andere deelnemers. UvASociaal kan nog tegen de beslissing van het centraal stembureau in beroep gaan. Voorzitter Koba is niet bereikbaar voor commentaar, maar medebestuurslid Staszak wel. Zij zegt dat UvASociaal later op de dag met een verklaring zal komen, maar ook dat de partij ‘in beroep gaat tegen het besluit van het centraal stembureau’. Daarvoor heeft de partij tot en met 4 mei de tijd.

 

Eerder leidde te late inlevering van de lijsten ook al eens tot problemen: in 2015 leverden List Sefa en partij Mei de lijsten te laat in, waarna ze werden uitgesloten van deelname. Beroep tegen het uitsluitingsbesluit leidde toen tot niets. Het luidde wel het einde in van partij Mei.

 

28-04-2022, 16.45 uur: nagekomen reactie van het bestuur van UvASociaal:

 

‘Ondanks het feit dat de lijsten op dezelfde dag digitaal werden ingeleverd, heeft het centraal stembureau onze kieslijsten ongeldig verklaard. Helaas laten de regels van het Kiesreglement weinig ruimte voor onvoorziene omstandigheden, aangezien het geen hardheidsclausule bevat, waardoor het stembureau genoodzaakt was dit besluit te nemen. Aangezien wij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de lijsten moesten worden ingeleverd voor ons zeer onvoorzien waren en er eigenlijk sprake was van overmacht, zijn wij van mening dat dit besluit, ongeacht de bepalingen in het Kiesreglement, oneerlijk is voor de kandidaten, de leden van UvASociaal en de academische gemeenschap als geheel. Het bestuur van UvASociaal bestudeert de uitspraak van het centraal stembureau nauwgezet en onderzoekt de mogelijkheden om tegen de beslissing in beroep te gaan. Mocht de uitsluiting standhouden, dan zal UvASociaal dit jaar niet meedoen aan de verkiezingen. Wij beloven iedereen dat wij niet zullen verdwijnen, maar volgend jaar weer fris verder zullen strijden voor studenten.’