Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Maartje Strijbis (UvA)
actueel

Opdrachten honderden eerstejaars niet nagekeken door nakijkstaking

Henk Strikkers,
26 april 2022 - 12:53

De opdrachten die zo’n zeshonderd eerstejaars politicologie in blok 4 hebben gemaakt zijn nog niet nagekeken, en het is ook niet duidelijk wanneer dat wel gaat gebeuren. Dat heeft de studie naar alle eerstejaars gemaild. Ook bij andere studies ontstaan achterstanden.

Later deze week zou de nakijkdeadline verlopen, vertelt eerstejaarscoördinator politicologie Judith Huigens. ‘We hadden lang goede hoop dat de universiteit en actiegroep Casual UvA, die de staking heeft uitgeroepen, er toch uit zouden komen.’ Dat is niet gelukt.

Nakijkstaking

Casual UvA heeft enkele weken geleden een nakijkstaking voor blok 4 uitgeroepen. De actiegroep, die opkomt voor docenten met flexibele contracten, wil dat ‘systematisch overwerk en uitbuiting’ worden aangepakt. Ook vinden ze dat er betere werkomstandigheden komen voor mensen met tijdelijke contracten.

Ander personeel inzetten om de twee opdrachten die de eerstejaars in blok 4 maakten na te kijken was volgens Huigens geen optie. ‘Voor zover ik weet doet de hele, of bijna de hele populatie junior-docenten mee. Zij doen ongeveer 90 procent van het nakijkwerk. We hebben de staf niet om dat op te vangen. Zij zitten ook aan hun taks.’

 

Achterstallig werk

In de mail aan eerstejaars staat dat niet duidelijk is wanneer studenten hun cijfers kunnen verwachten. Huigens weet namelijk niet of de junior-docenten de opdrachten niet nakijken, of dat ze deze wel nakijken maar het cijfer niet registreren. ‘In dat geval zou het kunnen dat er niet per se achterstallig werk is, maar dat weten we op dit moment niet.’

 

Bij andere studies doen ook verhalen de ronde dat alles wel nagekeken is, maar de cijfers simpelweg niet in SIS zijn ingevoerd. Onder meer bij Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en sociologie zouden studenten nog wachten op tentamens. Voor zover Folia in kaart kan brengen lijkt de staking vooral veel gevolgen te hebben op de Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen, en in iets mindere mate bij de bètafaculteit.

 

Bindend studieadvies

Op dit moment verwacht Huigens niet dat er gevolgen zullen zijn voor het bindend studieadvies al ‘staat dat wel op ieder niveau op de agenda’. ‘Het vak wordt pas in blok 5 afgerond, en we hebben goede hoop dat de stakers dan wel zullen nakijken. In het ergste geval wordt deze tussentijdse opdracht niet beoordeeld, en moeten we het eindcijfer baseren op de eindopdracht. Maar dat is echt het ergste scenario.’

‘Of er in blok 5 wel wordt nagekeken kan ik op dit moment bevestigen noch ontkennen’

Sociologiedocent Alexandra Lopez, een woordvoerder van Casual UvA, laat weten dat ze recent met het UvA-bestuur heeft gesproken over de staking. ‘Daarbij hebben we ook gesproken over het nieuwe docentenbeleid waar de universiteit aan werkt. We denken dat daar mooie kansen in zitten, maar we gaan het beleid aanstaande vrijdag aan onze mensen voorleggen.’

 

Escalatie of de-escalatie

Vrijdag wordt ook gesproken over hoe het verder gaat met de staking. Wordt er bijvoorbeeld in blok 5 ook niet nagekeken? ‘Dat kan ik op dit moment bevestigen noch ontkennen,’ zegt Lopez. ‘Aanstaande vrijdag gaan we spreken over of we gaan escaleren, of juist de-escaleren.’ Hoe een eventueel de-escalatiescenario eruit ziet, en op welke termijn opdrachten en tentamens dan nagekeken zullen worden is volgens Lopez niet duidelijk. ‘Dat verschilt denk ik van studie tot studie.’